Холандският застраховател заяви, че вече са получени почти всички претенции за вреди от клиенти. Първата буря на 3 януари 2018 г. причини големи щети в провинциите Noord-Holland, Friesland и Flevoland.

Втората буря на 18 януари беше изключително тежка, като скоростта на вятъра надхвърли 120 километра в час и главно засегна провинциите Noord-Holland, Zuid-Holland.

"Тъй като тази буря нанесе щети и навътре в страната, което се случва сравнително рядко, общият брой на засегнатите клиенти нараства значително. Това бе една от десетте най-тежки бури през последните 50 години Пораженията, причинени от двете бури по къщи, офиси, коли и градини, бяха причинени предимно от изтръгнати керемиди, изкоренени дървета и рухнали огради ", казаха експерти от застрахователната компания.

След бурята от 18 януари се получиха 62 000 искания от частни клиенти за покриване на щети. "Това не включва вредите за бизнеса и селскостопанския сектор. Ние помагаме на нашите клиенти онлайн, където е възможно. Почти половината от всички частни искове бяха обработени онлайн ", потвърдиха от ACHMEA.