В първата седмица от тазгодишните разкопки на Перперикон екипът на проф. Николай Овчаров е попаднал на монументален комплекс, изсечен в скалите, и продължен на височина с големи каменни блокове, за който се предполага, че е представлявал голям епископски дворец на епископия Родопите от 4-6 век.

Това съобщи пред журналисти самият професор Овчаров на първата си пресконференция за този археологически сезон. По думите му вече са излезли и първите находки, а именно монети и апликации от същия период.

Монументалният комплекс се намира в западната част на южния квартал на Перперикон, на метри от разкритата преди 5 години ранносредновековна базилика от началото на 6-ти век.

Това е и едно от основанията на проф. Овчаров да смята, че пърноначалните разкрития на монументалния комплекс представляват част от голям епископски дворец като център на съществуващата през 4-6 век голяма епископия Родопи, упомената в Псевдоепифаниев списък от същия период.

В продължение на три месеца над 60 работници ще продължат проучването в южния квартал на скалния град Перперикон, съобщи за БТА проф. Овчаров. Там бе открита най-голямата епископска катедрала от раннохристиянския период (5-6 в.) в Родопите. Това е трикорабна базилика с дължина близо 40 метра, красиви колонади и монументална украса.

През 2020 г. предстои разкриването на сектора на запад от църквата, където се долавят следи от величествени градежи. По всяка вероятност, става дума за цял комплекс, свързан с функционирането на храма. Това може да бъде само монументалната резиденция на епископите на Перперикон от края на 5-6 в.

Както открихме през миналите години, именно на Перперикон започва приемането на християнството в Родопите в началото на пети век, допълва проф. Овчаров. Това дело извършва християнският мисионер Никета Ремесиански. За неговите свещенослужения в Акропола е построена неголяма, но много красива еднокорабна базилика. Намерените в нея надписи свидетелстват за тесни връзки с големия християнски център в Беломорието Филипи, откъдето през първи век започва мисията за покръстването на Балканите, водена от Христовия ученик, апостол Павел.

Недалеч от тази църква бе разкрита първата епископска резиденция на Перперикон. Тя е сравнително непретенциозна сграда, каквито са били първите обиталища на християнските епископи след приемането на новата вяра. До нея е баптистерият (кръщелнята за възрастни хора), където са били покръствани езичниците-траки.

В края на 5 в. всички вече са покръстени, а Перперикон е станал един от главните административни и религиозни центрове в тази част на Балканите. Налага се създаването на много по-голяма катедрала и именно такава е построена на просторната тераса в южния квартал. А към нея е трябвало да има пищна епископска резиденция, която през този период в Източната Римска империя вече трябва да има облика на монументален дворец. Именно такъв комплекс от запад на катедралата ще търси през 2020 г. водената от проф. Николай Овчаров археологическа експедиция.

Историческите извори за църковното устройство на Родопите от този период са доста лаконични. От т. нар. Псевдоепифаниев списък от началото на 7-и в. се знае само, че те са обединени в един диоцез, носещ същото име - Родопи, казва проф. Овчаров. От известното до този момент съвсем не е изключено именно Перперикон да е бил неговият център. Всичко това ще бъде изяснено след приключването на тазгодишните разкопки през месец септември.