Възможно ли е напълно да се откажем от "традиционните" методи за производство на електроенергия?

Към настоящия момент отговорът е "по-скоро не".

Съществен проблем при възобновяемите източници, с изключение на традиционните ВЕЦ, е малкият коефициент на използване на изградените мощности.

Ако е зима и се установи едновременно облачно и тихо време през нощта, енергията, която биха произвели 10 или 1000 мегавата монтирани ветрогенераторни мощности е една и съща - нула.
Същото важи и за слънчевите панели.

Когато чуете екзалтирани медийни съобщения как някъде са инсталирани 1000 мегавата панели, трябва да помните едно число, 25.
Толкова е коефициентът на използване на изградените мощности фотоволтаици средногодишно, ако  махнем тъмната част на денонощието, часовете с ниско слънце  и облачните дни, при които има някаква генерация, но тя е минимална.

Най-сигурният член на семейството, класическите водноелектрически централи, в общия случай, като махнем изключения като Норвегия, заемат твърде малък дял в общата генерация на електроенергия и няма как да покрият всички нужди на потреблението в посочените условия.

Ясно е, че тогава електричеството трябва да дойде от друг източник. Преди това, кратка моментна снимка на дяловете на произвежданата в България електроенергия по видове на генерациите в слънчевия петъчен следобед на 11 август 2017 година в 17 часа.
35 на сто се произвежда от АЕЦ.
42 процента и половина се произвеждат от кондензационни ТЕЦ *предимно на въглища - "Мариците" и т.н
Малко над 5 процента - водни електроцентрали
 Фотоволтаици - 8 процента 
вятърни електроцентрали - малко под един процент
малки ВЕЦ - 2.30 процента, БИО електроцентрали - цял половин процент.
Останалите няколко процента до сто са заводски когенерации и топлоцентралните генерации.

Сумарно възобновяемата ни енергия като процент - двата вида ВЕЦ, БИО, вятърни, фотоволтаични източници, са кръгло около 18 процента.

При това, да повторим, в слънчевия августовски ден. За десет-петнадесет минути, от началото на писането на тази статия, фотоволтаичният дял падна от малко над 8 на 7 процента и половина.

Причините са съвсем прозаични: никой еколог не е отменял въртенето на Земята и на нашата географска дължина Слънцето неумолимо слиза към хоризонта.

Изводите всеки може да си направи сам. Аргументът за доставка на фотоволтаичен ток от другата страна на глобуса не е коректен. Загубите при пренасяне на електричество на няколко хиляди километра правят въпросния транспорт безсмислен.

Тук трябва да парираме предварително и един довод на противниковата страна: Колко селскостопански площи щели да унищожат панелите. Замислете се къде и колко слънчеви панели сте виждали? А тези нищожни проценти площ осигуряват в момента малко под една десета от дневния ток. Със сигурност биха се намерили още трънливи камънаци и неплодородни площи, за учетворяване или умножение по 5-6 на сегашните нищожни площи.

Но това не решава проблема с нощите и опростено казано "проблемът с декември"
Генералното решение на недостатъците с ВЕИ се крие на същото място, където е и пречката пред масовото разпространение на електромобилите: Достатъчно евтин, безопасен, с неголям обем, но с голям капацитет акумулатор.

Докато това не се случи, ние сме и ще бъдем зависими от големите резени в баницата на Енергийния Системен Оператор (ЕСО) с цвят на атом и въглища.

В статията са използвани публични данни от сайта на ЕСО
.