Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) подписа споразумение за заем от 12,8 млн. евро с община Бургас за съфинансиране на специализирана детска болница в града, която ще предоставя висококачествено здравно обслужване за повече от 220 000 деца от Югоизточна България, съобщиха от банката.

За да се осигури допълнителна подкрепа на първата специализирана университетска детска болница в България, заемът ще бъде отпуснат със седемгодишен гратисен период. Това е и първият проект за болница, който ползва мащабна консултантска и техническа помощ, предоставена от Консултантската служба на ЕИБ в рамките на Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси.

Новото здравно заведение ще внедри в страната здравен модел от 21-ви век, който ще позволи на родителите да придружават своите деца на всеки етап от приема, като по този начин ще създаде спокойна среда и ще подпомогне лечението и адаптацията на малките пациенти, се отбелязва в съобщението.

8-етажната сграда ще разполага със 123 легла, а в педиатричното интензивно отделение са предвидени още 10 легла. Болницата се очаква да привлече на работа между 500 и 700 души медицински и немедицински персонал. Тя ще бъде свързана и с Медицински факултет на Университета в Бургас, което ще подпомогне университетските изследвания и обучението на медицински персонал.

Инфраструктурата на сградата ще бъде енергийно ефективна и екологосъобразна. В нея се предвижда използването на възобновяеми енергийни източници. Покривът на болницата ще бъде подходящ за монтаж на инсталация за слънчева енергия. За сградата е предвидена енергоспестяваща система за осветление, както и отводнителна система за събиране и филтриране на дъждовна вода, която ще може да се използва за природосъобразно напояване на зелените площи около болницата.

Международен екип от експерти на ЕИБ и външни експерти предостави на община Бургас цялостно предпроектно проучване, включващо функционално планиране и предварителен архитектурен проект на болницата в съответствие с най-добрите международни практики и стандарти, съдейства при подготовката на тръжна документация за строителството и оборудването, и подкрепи плановете й да получи достъп до безвъзмездно финансиране от ЕС, отбелязват от ЕИБ.

"Проектът е един от най-добрите примери за начина, по който ЕИБ работи в полза на хората и допринася непосредствено за повишаване на стандарта им на живот", заяви вицепрезидентът на банката Лиляна Павлова, цитирана в съобщението. "Радвам се, че с наша подкрепа град Бургас ще има възможността да осигури висококачествено здравно обслужване на децата в болнични помещения, съобразени с екологичните изисквания", добави тя.

"Изграждането на детска болница, която ще подобри грижите за децата ни, е важно не само за Бургас, но и за целия Югоизточен регион. Тя ще позволи да се предлага качествено и комплексно лечение на деца с различни заболявания - без при това да се налага да пътуват до София или извън страната", каза кметът на Бургас Димитър Николов.

"С помощта на опита на чуждестранните експерти, осигурени от нея, Европейската инвестиционна банка ни помогна да разработим по модерен начин този изключително важен проект. С помощта на финансовите средства от ЕИБ - до които ще имаме достъп след подписването на договора днес - ще можем спокойно да работим и по строителството", заяви Николов.