Общинските съветници в Бургас одобриха искането на общинската администрация за изтеглянето на кредит, който да подпомогне изграждането и оборудването на Многопрофилната болница за активно лечение на детски болести "Св. Анастасия". Средствата ще дадат възможност за реализирането на първоначалната фаза на проекта, стана ясно по време на редовното заседание на местния парламент днес.

"С решение на Министерския съвет тази детска болница беше обявена за приоритетен национален обект. Изграждането ѝ предстои в следващите няколко години, но тя няма как да съществува и да функционира стабилно, ако не са създадени възможности за взаимодействие с няколко регионални детски болници. Бургаският проект за детска болница вече е включен в тази национална здравна инфраструктура, която предстои да бъде изградена", коментира по време на заседанието кметът на Община Бургас Димитър Николов.

По думите му, Бургас е първият град в страната с напълно готов проект за специализирано детско лечебно заведение от гледна точка на подробните анализи за нуждите от здравни грижи за деца в Югоизточна България. До момента общината е използвала възможностите за външно финансиране по оперативни програми на ЕС и националния бюджет. Необходимо е обаче да бъдат осигурени и собствени средства. Именно това налага поемането на дълг, стана ясно от внесената в Общински съвет - Бургас по-рано този месец докладна записка от кмета Николов.

В нея той посочва, че местната хазна е в стабилно състояние. Положителна е и оценката на Агенцията за кредитен рейтинг (БАКР) за запазване на присъдения кредитен рейтинг. Общината планира да кандидатства за заема пред Европейската инвестиционна банка, а максималният размер на дълга ще е до 12 800 000 евро.

"За да се развие този проект, трябва да покажем на Управляващия орган самоучастие. Общината се е обърнала за такъв кредит към Европейската инвестиционна банка /ЕИБ/ на ЕК, която ще осигури този кредит, който е в долната граница по допустимост. Важното е да се знае, че ние нямаше да се справим в подготовката на този проект - от анализа на нуждите, от проектирането на функционалността на сградата и анализа на потребностите от апаратура, с която да функционира - без помощта на Европейската инвестиционна банка, която беше осигурена през последните две години и половина. Дотук банката финансира и се грижи за реализирането на този проект, а в момента осигурява мониторинг на обществената поръчка за сградата. Когато консорциумът от чуждестранни експерти приключи своята дейност, ще бъде осигурена втора грантова схема за контрол на процеса на строителство, подготовка на специалистите, осигуряване на възможност за посещение и обучение в различни европейски болници, които са част от Европейската мрежа на детските болници, с която вече имаме подписано партньорство", каза още Димитър Николов пред общинските съветници.

Планираните дейности по проекта са за изграждане на нова осеметажна сграда с външни пространства за разходка и игра, включително паркинг за специализирани автомобили и хора с увреждания, с обща площ над 24 000 кв. м. В болницата ще се осъществява лечение с помощта на лекари от почти всички специалности.