Над 700 000 ученици днес прекрачват прага на 2349 училища в цялата страна, като децата ще бъдат посрещнати от над 70 000 учители. Тържественият дух на дългоочквания от родителите 15 септември обаче не заглушава факта, че по образованието у нас има още много работа - включително по осъвременяването на учебните програми, облекчаване на децата от тежките раници и въвеждане на значително повече дигитализация в учебния процес, за да бъде в крак с интересите и възможностите на днешните ученици.

Докато експертите все още работят и спорят по някои от тези въпроси, новият министър на образованието Галин Цоков, който вчера направи сто дни на поста си, обяви амбициозните си цели в сферата на образованието - сред тях по-малко текущи оценки по учебните предмети, различни дни за националното външно оценяване в 7-и и 10-и клас и по-късни дати за изпитите за седмокласниците. Някои промени вече са факт, докато други все още чакат широко обществено обсъждане и одобрение.

Ето кое е ново за тази учебна година:

Отсъствията ще се извиняват с електронна медицинска бележка

Макар и не точно от 15 септември, но съвсем скоро - от 1 октомври, електронната медицинска бележка трябва да замени изцяло хартиената, което според министъра основно облекчава учителите. Според изчисленията на екипа му това ще се им спести средно по три пълни работни дни на година.

В момента, в който лекарят я издаде, бележката ще постъпва в електронната система на образованието и отсъствията на ученика ще бъдат извинявани автоматично. Така ще отпадне нуждата класният ръководител да го прави на ръка и да съхранява купища документи, а с по-малко бюрокрация за учителите и директорите, те ще имат повече време за творчески задачи и работа с учениците, мотивира промяната министър Цоков.

"Зная, че някои от системите за електронен дневник са предвидили да има допълнителна верификация, но това е тяхно техническо решение. МОН дава възможност целият процес да е абсолютно автоматичен", коментира той пред специализираното издание "Аз-буки".

Бележките за извинение на отсъствията в електронен формат ще се издават не само от личния лекар, а и от медицински специалисти от болничната и извънболничната медицинска помощ. Всеки документ ще притежава Национален референтен номер, който ще се генерира автоматично след въвеждане данните за извършения физически медицински преглед.

"Отпадането на хартиения носител ще ни даде статистика колко ученици не ходят на училище и по какви медицински причини. Така може лесно да се анализират и проследяват заболяванията, както и епидемии в съответните райони и училища", коментира за нововъведението здравният министър проф. Христо Хинков пред журналисти преди дни.

Личните лекари обаче са категорични, че електронната бележка не отменя прегледа. "В здравеопазването електронното не значи дистанционно. За да се издаде какъвто и да е било документ, той трябва да почива на прегледа на пациента. А прегледът няма как да бъде дистанционен. Той се случва в нашите кабинети", обясни преди дни пред bTV д-р Гергана Николова.

Дигитална раница

Имам уверението на експертите, че с началото на учебната година учебниците до 7-и клас ще бъдат налични онлайн чрез платформата "Дигитална раница". Това означава, че учебникът, който е избрал съответният учител, ще се визуализира в профила на детето и то ще има достъп до него отвсякъде, обясни министър Цоков преди началото на учебната година.

Безплатните учебници и учебни помагала ще бъдат налични онлайн за учениците, посредством специалната патформа на МОН, която учителите и децата могат да ползват безплатно на адрес https://edu.mon.bg/

Достъпът се осъществява чрез националните образователни акаунти на ученика и учителя в @edu.mon.bg или регистрацията на родителя в Национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО).

Тя дава възможност и за създаване на съдържание и уроци. Всеки учител, например, ще може да създава уроци, които след оценка от двама експерти ще бъдат публични за всички. Целта е обучението да бъде много по-интерактивно. Предстои 6500 преподаватели да бъдат обучени за създаване на уроци за "дигиталната раница", а 12 хиляди - как да работят с платформата.

Платформата прави пренос на всички дейности от реална в дигитална среда, като това включва следните функционалности, достъпни за учители, ученици и родители:

  • Електронен дневник - оценки, отзиви, отсъствия;
  • Даване на домашни задания и проследяване на тяхното изпълнение в срок;
  • Получаване на рецензии;
  • Статистики относно изпълнението на домашните и индивидуалния образователен прогрес;
  • Голяма база от дигитално съдържание в меню Mozaik (видеа, 3D модели и анимации);
  • Създаване на учебно съдържание - динамични ресурси, тетрадки за упражнение, инструменти, видеоклипове, споделяне на устройства.

Дигиталната раница не отменя носенето на хартиените учебници, но затова пък съдържанието им ще бъде и в дигиталната раница, обясниха от просветното ведомство.

Втора дата за матурите

На прага на учебната година бе направена една според думите на министъра на образованието "дълго чакана промяна", а именно децата от 4-ти, 7-и и 10-и клас да имат възможност се явят на втора дата за национално външно оценяване, ако са имали здравословен проблем, били са поставени под карантина или е починал техен близък.

"Направихме това най-вече с мисъл за децата в 7-и клас. През годините този изпит е бил натоварен с толкова изисквания и очаквания, че учениците буквално не могат да се справят с напрежението. Затова направихме и друга промяна - увеличихме времето за изпита след 7-и клас. Надяваме се така да внесем повече спокойствие у децата и те да могат да видят внимателно работите си. Заедно с възможността за втора дата изместваме и датата за изпита с една седмица по-късно, за да има повече време за подготовка. Изпитите след 7-и и след 10-и клас ще се провеждат в различни дни, а не както досега - в един и същи. Това е мярка, с която се надяваме да облекчим учителите", обясни пред "Аз-буки" министър Цоков.

Визираните ученици ще бъдат допускани на изпита, на който не са се явили - по български език и литература, по математика или и на двата. Условието е техните родители да подадат заявление до съответния началник на регионалното управление по образованието в 2-дневен срок след провеждането на изпита, на който не са могли да се явят. Те трябва да приложат копия на документи от болничното заведение, от регионалната здравна инспекция, доказващи болничния престой или карантина, или копие на смъртен акт, като се представят и оригиналите им за сверяване.

В 3-дневен срок началникът на Регионалното управление на образованието (РУО) ще трябва да уведоми просветния министър за подадените заявления за явяване на нова дата. В 10-дневен срок пък министърът на образованието със заповед следва да определи нова дата за съответния изпит, както и график на дейностите за неговата организация, провеждане и оценяване. Той ще има право да определи втора дата и за училище, населено място, община или област, в които изпитите не са се провели поради природни бедствия.

Учениците, явили се на нова дата на съответния изпит, ще кандидатстват на свободните места в училищата в съответните текущи етапи от класирането, с изключение на втория етап на класиране за прием на ученици в 8-и клас. В случай че са приключили всички етапи на класиране, те ще може да се приемат над утвърдения план-прием, ако балът им е по-голям или равен на минималния бал на последния класиран ученик в съответната паралелка в 5-и, 8-и или 11-и клас и ако условията на физическата среда на училището позволяват това.

Утвърдените дати за изпитите: 

За седмокласниците изпитът по БЕЛ от националното външно оценяване ще е на 19 юни, а по математика на 21 юни. 

За учениците в 10 клас изпитът по БЕЛ е на 10 юни, а по математика - на 12 юни, дните ще са учебни. Националното външно оценяване в края на 4-ти клас ще е на 27 май - БЕЛ, и 28 май - математика.

Матурите за абитуриентите са 17 май за БЕЛ, втората задължителна матура и изпитът по професионална квалификация - на 20 май 2024 г. Дните за изпитите от националното външно оценяване за 7-и клас по БЕЛ и математика са неучебни.

Освен това, през учебната година 2023/2024 седмокласниците ще разполагат с повече време на изпитите си от националното външно оценяване по български език и литература (БЕЛ), и по математика. За първата част те вече ще имат 75 вместо 60 минути, което ще им даде възможност за по-спокойна и задълбочена работа.

Още една промяна в изпита след седми клас ще стане факт от започващата учебна година. Броят на задачите и по двата предмета остава същият, но по математика две от задачите, които до сега са били с отворен отговор, ще станат с избираем, припомня БТА. През годините се наблюдава, че има ученици, които показват знания, но техническа грешка в хода на решаването на условията на отворените задачи, води до липсата на верен краен отговор. С въведената промяна седмокласниците ще могат още в хода на изпита да се коригират, ако видят, че решението им не фигурира в изброените варианти. Това не само ще спомогне за по-точна проверка на знанията, но и ще позволи включване на по-голям дял задачи с практическо приложение.

Помощите за ученици от 2-ри до 4-ти клас се отпускат без удостоверение

Едно от улесненията за родителите, макар и извън компетенциите на МОН, е че от 1 август еднократните помощи за ученици, които продължават обучението си във 2-ри, 3-ти и 4-ти клас, вече се отпускат, без да е необходимо удостоверение, че детето е записано в училище.

До отпадането на изискването се стигна, след прието от парламента предложение на Министерството на труда и социалната политика за промяна в Закона за семейни помощи за деца. С нея се дава възможност служителите на Агенцията за социално подпомагане да проверяват по служебен път продължаващите обучението си деца до четвърти клас.

За учениците от 1-ви и 8-и клас остава изискването да бъде представено удостоверение, че са записани в съответния клас, тъй като за тези класове има предварително класиране и записване.

Не забравяйте, че заявленията за еднократна помощ за ученици се подават най-късно до 15 октомври. Размерът на еднократната помощ за ученици за учебната 2023/2024 г. се запазва на 300 лева, а средствата се изплащат на два пъти - по 150 лв. за всеки срок.

Училищни медиатори

Преди началото на учебната година министър Цоков се похвали пред журналисти, че е решен и проблемът с финансирането на работата на образователните медиатори в системата на предучилищното и училищното образование.

Средствата за тази година ще бъдат обезпечени от бюджета на МОН, а за следващата ще бъдат отпуснати целево малко над 10 млн. лв. от държавния бюджет. В наредбата се въвежда нов елемент за финансиране на училища и детски градини с концентрация на деца и ученици от уязвими групи, чрез който ще се предоставят целево средства за назначаване на образователни медиатори, социални работници и помощници на учителя, в рамките на определените с работни места за тези служители.

"Радвам се, че успяхме бързо да намерим решение, защото имаше опасност дейността на медиаторите да блокира", обясни проф. Цоков. По думите му благодарение на тяхната работа в системата на образованието са обхванати 2800 ученици, застрашени от отпадане. Борят на достигнатите родители от образователните медиатори е над 14 хиляди.

КАКВО ОЩЕ ПРЕДСТОИ?

Промени в учебните програми и намаляване на домашните

По-малко оценки и домашни с цел намаляване на натоварването на учениците, предвиждат още предложенията за промени в училищното обучение, но общественото обсъждане за това бе удължено.

"Предложените промени в учебните програми, които в момента са публикувани за обществено обсъждане, са нещо изготвено, което заварих като министър. По тях е работено над две години. Преминали са през работни групи, дори и през социологическо изследване. Пред мен имаше две възможности - да продължа процеса, като одобря представянето им за обществено обсъждане, или да зачеркна този двугодишен труд. Удължих времето за общественото обсъждане и искам да чуя максимално много мнения. Вече има и отпаднали предложения в хода на общественото обсъждане", обясни Цоков относно анонсираните, но не приети все още промени. 

Сред важните за него задачи, както сам обясни, са финализиране на проектите за олекотяване на учебните програми, "така че да намалим механичното наизустяване на факти и да формираме много повече умения у децата. Защото това ще изисква от тях съвременният свят".

Сред предлаганите промени най-големи са те в 5-и и 6-и клас по география. В 5-и клас като нови понятия отпадат двата суперконтинента Лавразия и Гондвана, атмосферно налягане, приливи и отливи, пасати, както и ориентирането с компас.

Ако промените бъдат одобрени, в 6-и клас по география няма да се учи за икономическия и културен гигант Южна Корея. Избрани са да останат по-големите страни като Бразилия и Аржентина. В осми клас по география пък ще отпаднат "климатичните промени".

Простата лихва ще се учи вместо в 5-и, в 7-и клас. От 8-и клас отпадат "еднаквости в равнината" и отиват в разширената подготовка. В 10-и клас отпадат "кредит" и "рента". По литература, за да се освободи време за подготовка за НВО, от 10-и в 9-и отиват "Под игото" и "Левски" на Вазов. Това обаче пресира Западноевропейската литература.

Затова при "Евгений Онегин", "Изворът на Белоногата" и "Есенна Песен" на Верлен обучението се олекотява, като отпада разпознаването на тропи и фигури. "Дон Жуан" се заменя с "Искам да съм пак дете" на същия автор. Вече ще се избира "Дядо Горио" или "Мадам Бовари", "Робинзон Крузо" или "Пътешествията на Гъливер".

По биология в 10-и клас отпада "раса" като ново понятие. По Философия понятието "вяра" преминава от 8-и в 10-и клас. Най-силен резонанс в обществото имаше отпадането на "спасение" като ново понятие от Философията за 10-и клас. "Обяснението е това, че е богословско понятие. Да, философите работим с него, Философията се занимава с проблемите за човешката душа, богословски текстове, но през призмата на самата наука. Ние не сме богослови", коментира пред БНТ Петя Пенева, учител по философия.

Някои учители изразиха безпокойство от плановете част от идеите да влязат още през тази учебна година, но така или иначе промените не са финализирани.

STEM във всяко училище и карта на иновациите

Министерството на образованието и науката си е поставило за цел във всяко българско училище да бъде изграден и модерен STEM център.

В превод STEM (Science - Technology - Engineering - Mathematics) е обучение, фокусирано върху наука, технологии, инженерство и математика.

"Това е годината, в която, ако всички свършим добре работата си, във всяко българско училище ще бъде изграден модерен STEM център. През тази година трябва да оценим и финансираме 2245 такива проекта по Плана за възстановяване и устойчивост", анонсира министър Галин Цоков.

Тази година се създава и карта, наречена "съкровищница" на иновациите в нашите училища. По думите на министъра вече е приключило обобщаването на информацията, като в нея е описан характерът и срокът на действие на съответната иновация.

"През следващите седмици предстои визуално да се представи по-добре и по-оперативно тази информация, за да може всеки училищен директор, учител или експерт в областта на образованието, с едно кликване да види характера на иновацията, която се реализира в съответното училище", обяснява Цоков. По думите му ще се даде възможност иновациите, които се случват в последните години в нашата образователна система, да бъдат по-видими и анализирани от експерти в областта на образованието и така бъдат по-лесно мултиплицирани и в други образователни организации.

Министър Цоков представи преди началото на учебната година и нов модул в програмата "Иновации в действие", насочен към създаване на пет училищни лаборатории за иновации в рамките на образователната система. Те ще бъдат фиксирани в пет отделни училища, които най-добре реализират иновации в съответната област.

Лабораториите ще са в направления, важни за промяната в нашата образователна система, като например предприемачество и финансова грамотност, зелена енергия, проектно базирано обучение и интегрирано знание. В рамките на тези лаборатории ще бъдат привлечени учители и директори от други училища, за да могат да видят как се случват иновациите в съответното училище. "Главната цел тук е това, което се прави успешно в дадено училище, да може да се реализира и в останалите", обясни министърът.

Строеж на нови нови училища и детски градини

От просветното ведомство анонсираха и че тази година се очаква да започне строителството на осем нови училищни сгради и осем детски градини, финансирани по Плана за възстановяване.

ВАКАНЦИИ

И поглед към одобрените тази година ваканции.

Есенната почивка за учениците е в периода от 28 октомври до 1 ноември предвид насрочените избори за местна власт, като се запазва броят на ваканционните дни.

Ваканцията за Коледа е от 23 декември 2023 г. до 2 януари 2024 г., междусрочната - от 3 до 5 февруари. Пролетта учениците от 1-ви до 11-и клас ще почиват от уроци и учители от 30 март до 7 април, а от 5 до 7 април - за учениците от 12-и клас.

Датите за ваканциите и изпитите са утвърдени със заповед на министъра на образованието.