Това съобщи природозащитната организация "Зелени Балкани", цитирана от БТА.

Данните са предоставени от екип на Фонд за дивата флора и фауна (ФДФФ). Вчера негови представители са участвали в комисия, документирала последните три намерени птици, отровени от престъпници.

Днес на място ще отидат алпинисти от "Зелени Балкани". Те помогнат на екипа на ФДФФ за вземането на намиращите се в гнездо в дефилето малко лешоядче и яйце.

Единият от откритите вчера умрели лешояди в Кресненския пролом е В2С - Ники - малкото от Врачански Балкан, излюпено през 2016 г.

Младата птица е била кръстена в рамките на Международна кампания, която обяви успешното връщане на белоглавия лешояд в Кресненското дефиле/Пирин и Стара Планина. Тя носеше името на Николай Ненчев - директор на ПП "Врачански Балкан", като знак на признателност за неговия принос за завръщането на белоглавия лешояд в Стара планина.

През студените месеци Ники е презимувал в дефилето, привлечен от другите птици, които се придържат към площадката за подхранване на ФДФФ.

ФДФФ и "Зелени Балкани" благодарят на всички над 50 доброволци, които са участвали в издирването на отровните примамки и техните жертви, и на всички съпричастни граждани.

МОСВ настоява за спешно разследване

Министърът на околната среда и водите Ирина Костова е настояла пред колегата си от МВР Пламен Узунов за бързо разследване и наказване на виновните за отравянето на защитени видове в района на Кресна.

Там е унищожена почти цялата популация на силно застрашения белоглав лешояд, се отбелязва в писмото на Костова, цитирано от БТА.

Белоглавият лешояд (Gyps fulvus) е птица от семейство Ястребови (Accipitridae) и е защитен вид, включен в Чeрвената книга и списъците по Закона за биологичното разнообразие.

Птиците са обект на дългогодишни опити за възстановяване на вида, тъй като в края на миналия век той е изчезнал от по-голямата територия на страната, вследствие на масовото тровене на хищници.

Деянията, свързани с убиване на дивеч без надлежно разрешително или със забранени средства, както и противозаконното унищожаване на защитени видове, са престъпления. В Наказателния кодекс за тях са предвидени глоби, пробация или затвор.