Средният успех на държавата в грижата за децата е 2,88 според доклада "Бележник 2018: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?", изготвен от Национална мрежа за децата.

Това е най-ниската оценка, която институциите получават за работата и политиките си, засягащи децата, от началото на изготвянето на доклада преди 7 години.

Докладът беше внесен официално днес в Парламента, Министерски съвет и всички отговорни институции в присъствието на журналисти. Той бе представен едновременно в още 8 града в страната от организациите, членове на Мрежа за децата.

Годишният доклад "Бележник 2018: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата" се подготвя от експерти в съответните области върху данни и факти, предоставени от съответните институции, допълни тя. В него се разглеждат 25 поети от държавата ангажименти в 5 области - "Основни принципи по Конвенцията на ООН за правата на детето", "Семейна среда и алтернативни грижи", "Здравеопазване", "Образование", "Правосъдие".

Според специалистите най-тревожни през последните години са липсата на напредък в усилията за намаляване на детската бедност, системните проблеми в социалната сфера и системата за закрила на детето, както и липсата на целенасочена политика в подкрепа на семействата и родителите. При представянето на годишния доклад говорителите на Националната мрежа за децата отбелязаха недостатъчната координация между институциите, които често работят "на парче" и без синхрон помежду си. Забавя се реформата в правосъдието за деца, като бе отбелязано, че законопроектът за противообществените прояви на малолетни и непълнолетно отново изчаква реда си в парламента. Минимални са инвестициите и подкрепата на професионалистите, работещи с деца, както и за тяхното обучение и повишаване на капацитета им.

В "Бележник 2018" най-ниска оценка 2,53 получава областта "Семейна среда и алтернативни грижи", най-виоките оценки получават областите:  "Образование" - с 3,02,  и Здравеопазване" - с 3,19.

Преди да внесат доклада "Бележник" официално в институциите, представители на организациите членове на Национална мрежа за децата направиха импровизиран брифинг на площад Независимост, наричан още "триъгълника на властта".

"Има симулация от страна на институциите, че се мисли за децата", каза в изявлението си Георги Апостолов - председател на Управителния съвет на Национална мрежа за децата.

"2017 година беше относително спокойна в икономически и политически план и ако политическата класа имаше желание, можеха да поемат този голям приоритет - подобряване на благосъстоянието на децата, но те не го направиха. Живеем в държава, която постепенно убива децата си. Има възможности, има средства, но нищо не се прави. Гледа се към парите, към магистралите, а това, което трябва да се вложи за бъдещето на държавата, за децата - не се прави", допълни Апостолов.

Според експертите, системата се фокусира върху децата в риск, като липсва концепция на благосъстоянието на всички деца и родители. Айлин Барсанова цитира един от участниците в изготвянето на доклада, който пита толкова ли са много децата в България, че да не можем да се погрижим за всичките. Най-високата оценка е за здравеопазването - 3,19, като експертите отчитат напредък в намаляването на детската смъртност. През 2016 г. по този показател се отчита най-ниското равнище в цялата демографска статистика в България, но същевременно то остава два пъти по-високо от средното на Европейския съюз.

Годишният доклад на Националната мрежа за децата за втора година е съпроводен от така наречения "Малък бележник 2018". В него са отразени оценките от допитването на 189 деца и 156 възрастни, както и от онлайн анкета с участието на 252 души.