Министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров, в качеството си на принципал на УМБАЛ "Александровска" ЕАД, освободи настоящия Съвет на директорите на лечебното заведение и назначи нов състав до провеждането на конкурс.

Новите членове на Съвета са д-р Атанас Атанасов, проф. Румен Стоилов и Гергана Андреева - Сотирова. Това съобщиха от здравното министерство.

Д-р Атанас Атанасов е лекар, завършил МУ София, със специалност Хирургия, както и магистратура по Обществено здраве и здравен мениджмънт. Притежава богат мениджърски опит в управлението на общински и държавни лечебни заведения. Бил е шеф на болницата в Нови пазар, а след обединението й с болницата на Шумен през 2015 г. е бил директор на новото здравно заведение. Сега е прокурист на ловешката болница.

Проф. Румен Стоилов е дългогодишен служител на Клиниката по ревматология на УМБАЛ "Св. Иван Рилски". В периода 2006 - 2008г. заема длъжността изпълнителен директор на УМБАЛ "Св. Иван Рилски". Професор е в катедра "Ревматология" на МУ София.

Гергана Андреева - Сотирова е юрист, дългогодишен служител на РЗОК София, главен секретар на Националната здравноосигурителна каса, a по-късно и директор на РЗОК София. Към настоящия момент е директор на дирекция в Министерството на здравеопазването.

От състава си Съветът на директорите е определил за изпълнителен директор на болницата д-р Атанас Атанасов, а за председател на Съвета е избран проф. Румен Стоилов.

Рокадата в ръководството на болницата идва, след като д-р Александър Оскар подаде сигнал в Министерството на здравеопазването. След това беше разпоредено извършването на проверки относно финансовото състояние на лечебното заведение през последните 10 години.

Оказа се, че 2012 г. е последната година, през която е отчетен текущ положителен финансов резултат за лечебното заведение.

През 2013 г. е извършена промяна в управлението на болницата, като за изпълнителен директор е определен д-р Костадин Ангелов.

Проверката констатира, че непокритата загуба за 2020 г. е в размер на 65, 3 млн лева. Коефициентът на задлъжнялост за 2020 г. се е увеличил два пъти спрямо предходната 2019 г.

По отношение на работата на Съвета на директорите през 2020 г. и 2021 г. е установено грубо нарушаване на правилата за неговата работа.

Не са изпращани покани до членовете на Съвета на директорите за провеждане на заседания, с което председателят на Съвета на директорите е допуснал да не бъде спазен редът за свикване на заседания на Съвета на директорите, разписан в чл.18, ал.2 от "Правила за работата на Съвета на директорите на УМБАЛ "Александровска" ЕАД".