Европа ностра, водещата организация за опазване на културното наследство в Европа и Институтът на Европейската инвестиционна банка обявиха най-застрашените обекти в Европа за 2018 г.

Това са следвизантийските църкви в Москополе и Виткук в Албания, историческият център на Виена в Австрия, паметникът Бузлуджа в България, манастирският комплекс Давид-Гареджа в Грузия, казиното Констанца в Румъния, гръцкото сиропиталище Принкипо на Принцовите острови в Турция и фабриката за лед Гримсби във Великобритания.

Вижте снимки >>

Тези паметници на европейското културно наследство са в огромна опасност, някои поради изоставяне или неадекватно развитие, други поради липса на експертизи или ресурси.

В следващите месеци експерти от Европа ностра и Института на Европейската инвестиционна банка, заедно с други партньори и номинаторите, ще посетят избраните 7 обекта и ще се срещнат с основните заинтересовани страни.

Мултидисциплинарните екипи ще предоставят технически съвети, ще идентифицират възможните източници на финансиране и ще мобилизират широка подкрепа за запазването на тези забележителности. До края на годината специалистите ще формулират осъществими планове за действие за избраните обекти.

Този нов списък на "7-те най-застрашени" се обявява по време на Европейската година на културното наследство, която чества общото културно наследство - на европейско, национално, регионално и местно равнище - и има за цел да насърчи гражданите на Европа да го открият и да се ангажират с него. Предишните списъци бяха публикувани през 2013 г., 2014 г. и 2016 г.

"7-те най-застрашени" за 2018 г. бяха избрани от Управителния съвет на Европа ностра измежду 12-те обекта, определени от екип специалисти по история, археология, архитектура, реставрация, проектно анализиране и финанси. Номинациите бяха направени от неправителствени организации или от държавни институции, формиращи част от европейската мрежа от членове и асоциирани организации на Европа ностра.

Програмата "7-те най-застрашени" е учредена през януари 2013 г. от Европа ностра с основен партньор Института на Европейската инвестиционна банка. Тя е вдъхновена от подобен успешен проект на американската организация "Национално обединение за историческо съхранение". "7-те най-застрашени" не е програма за финансиране. Нейната цел е да бъде катализатор за действие и да насърчава "силата на добрия пример". Тя има подкрепата на програмата на ЕС Творческа Европа като част от проекта на Европа ностра "Споделено наследство - споделени ценности".

Паметникът Бузлуджа е номиниран за участие в програмата "7-те най-застрашени" от фондация "Проект Бузлуджа", която защитава тезата, че той би могъл да се превърне в пример за опазване и преосмисляне на подобни обекти на историческо наследство в Централна и Източна Европа.

НА ФОКУС: Архитект за ”Бузлуджа”: Каква съдба чака спящия великан

АНКЕТА: 3 въпроса за паметника на Бузлуджа