Министър-председателят на България Бойко Борисов е на поредна обиколка в страната. Заедно с него е министърът на земеделието Десислава Танева. Премиерът се срещна със зърнопроизводители. "Досега бях на Министерски съвет. Раздавахме пари за всичко", заяви Борисов.

По време на обиколката покрай Борисов мина група роми с каруци, които го поздравиха.

"Затова ни обичат, защото сме им дали хляб, дали сме им всичко. Когато работят, не крадат. 50 000 деца от ромски произход сме върнали в класните стаи", каза премиерът.

Десислава Танева коментира, че на земеделците са раздадени 1 млрд. и 600 млн. лв.

"В момента правим около 60 язовира навсякъде по страната. Възстановяваме ги, за да можем да събираме водата през зимата и да я ползваме за напояване. Сега му дойде времето", заяви Борисов.

"Направихме стотици църкви, манастири и джамии", добави министър-председателят.

"Осигурихме над 11 милиарда лева по време на мандата за развитие на земеделието като само през изминалата година дотациите са за повече от 3 милиарда лева", каза още Борисов.

"Благодарение на последователната политика на правителството през последните четири години бяха постигнати нарастване на стойността на продукцията в сектор животновъдство с 1,8 на сто и устойчиви нива на Брутната добавена стойност от отрасъла в рамките на около 4 млрд. лева годишно. В рамките на миналата година сектор животновъдство получи подпомагане в размер на над 315 млн. лв. Животновъдите имаха възможност да кандидатстват и по извънредната мярка за COVID-19, която бе с финансов ресурс от близо 80 млн. лв", посочи още премиерът.

Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева е подчертала, че от 19 април т. г. е предвидено да започне приемът на проектни предложения по подмярката за инвестиции в земеделските стопанства, която е една от най-атрактивните в Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

В момента по нея тече обществено обсъждане, а през следващите два месеца земеделските производители ще бъдат подпомогнати с над 650 млн. лв., съгласно индикативния график на Фонд "Земеделие".