Творческата индустрия участва активно в Зеления преход. Това съобщи Бернд Фесел, изпълнителният директор на общност "Култура и креативност" към Европейския институт по иновации и технологии в интервю за Dir.bg и 3eNews. Всяка една сфера на икономиката преминава бавно към по-устойчиви модели на управление и съпътстващите културни индустрии, като дизайн, медии, музика, култура, несъмнено допринасят това да се случи по най-лесния за възприемане начин от гражданите, стана ясно от думите му.

Новосформираната общност "Култура и креативност" ще съдейства за финансирането на проекти в сферата на творческите и културни индустрии. За разлика от други финансови инструменти, като "Хоризонт Европа" и структурните фондове, в които не се позволява проектите да генерират печалба, тук основната цел е още през втората или третата година проектите да започнат да печелят. Едва тогава институтът, също чрез споразумение с организацията, получава процент от печалбата и така генерира своите приходи. Очаква се първата процедура в сферата на културата и творческите индустрии за 10,5 млн. евро да бъде отворена през януари 2024 година. През 2024 и 2025 г. ще бъдат отпуснати около 50 млн. евро за иновации в различните направления на дейност на института, включително устойчива икономика, технологии и иновации във всяка сфера на икономиката, каза още Фесел.

Бернд Фесел завършва икономика и философия в Хайделберг и Бон и се дипломира със степен икономист. Той е гост професор в Университета в Бон, Университета по изкуства в Берлин и в момента в Института за култура и медиен мениджмънт, Хамбург. През 2003 г. основава службата за култура и икономика и е съветник на представителството на ЮНЕСКО в Германия. Той инициира първата национална конференция за творческите индустрии от 2004 до 2009 година. Той е директор на Европейската креативна бизнес мрежа в Ротердам. Той е част от проекта Еразъм+ за Co.Creation.

Какво още каза Бернд Фесел за развитието на сектора на креативните индустрии в Европа, за мястото на София и за новите хоризонти:

- Г-н Фесел, вие сте изпълнителен директор на общността "Култура и креативност" към Европейския институт за иновации и технологии. Какви са перспективите пред креативните индустрии в Европа през следващите 5 години?

- Общността "Култура и иновации" към Европейския институт за иновации и креативност е one stop shop за иновации. Перспективата, която виждаме за следващите 5 години, е да предложим безпроблемно, фокусирано и подходящо финансиране спрямо нуждите на сектора. Подкрепа за предприемачество и иновации, която е различна например от "Хоризонт Европа", не само финансиране за проучвания, но излизане на пазара. Ние помагаме да се приложат идеи за бъдещето на библиотеки, музеи, също толкова колкото за филми и музика, стрийминг услуги и дигитална икономика. Европейският институт за култура и иновации и, в частност, общност "Култура и креативност" искаме да си партнираме с всички тези културни и творчески мениджъри и предприемачи в тази област. Можем да им помогнем с обучения, създаване на бизнес план и създаване на устойчив бизнес модел, който да генерира печалба.

- Как може София да допринесе за развитието на културните индустрии в Европа? С какви проекти можем да се включим?

- Общност "Култура и креативност" към Европейския институт за иновации и технологии създава екосистема от иновации в цяла Европа. София наистина може да ръководи културните иновации в Източна Европа и да бъде добър пример как един град може да създаде устойчиви възможности да бъде лидер в сферата на креативните индустрии. Пример как градът може да направи рамка за обединяване на екосистемата. Независимо дали става дума за публична организация, неправителствена организация, фондация, галерия, компании или предприемачи, всички те могат да бъдат част от тази иновационна общност.

- Как може да развиваме креативната индустрия и икономиката едновременно? Какви са предизвикателствата в новия дигитален свят?

- Развитието на креативните индустрии сега е често в сектора на медиите, дизайна, игрите. Всички тези сектори се развиват отвъд медийния сектор. Превръщането на всяка дейност в игра, в приложение е част от иновациите във всички сектори, в сектора на здравеопазването, но също в сектора на мобилността. Приложения за мобилност или за крачки са въпрос не само на мобилността, но и на ефектния и удобен дизайн. Нашият сектор или секторът на креативните индустрии допринася за всички останали сектори и добавя стойност към всеки от тях. Сега особено е важно това при зелената трансформация, когато говорим за промяна на дизайна на продуктите. Услугите стават все по-дигитални, а геймификацията прави прехода по-лесен.

Творческата индустрия участва активно в трансформацията на мобилността, на здравния сектор, на архитектурата, допринася за подобряване условията за живот в градовете. Поради тази причина виждаме сериозен растеж в сектора на творческите индустрии, свързан със зелената трансформация на Европа, част от голямата Зелена сделка.