За нови протести се стягат жителите на Белащица и околните пловдивски села, за да спрат замърсяването от близката кариера за добив на инертни материали. За това съобщиха от Инициативния комитет, създаден от местните.

"Няма да спрем, докато концесионерът и ресорните институции не излязат със становище по нашия проблем", обявиха хората, след като в събота над 300 души от Белащица, Цар Калоян, Брани поле, Брестник, Марково и Гълъбово протестираха в защита на каузата. Повод за крайните действия стана намерението на концесионера "Холсим кариерни материали Пловдив" АД да увеличи площта на кариерата с още 50,534 дка и да подпише нов договор за 25 години.

"Веднага след подаване на заявлението в кметството е направена подписка, подкрепена от 420 жители, които възразяват срещу нова концесия. Изпратили сме сигнала до РИОСВ-Пловдив и очакваме становище за екологична оценка", каза кметицата на Белащица Цветанка Читакова. Тя, както и колегите й от другите села твърдо застанаха зад исканията на хората. За казуса вече са сезирани и министърът на енергетиката Теменужка Петкова, министърът на околната среда и водите Нено Димов и шефът на Агенция "Пътна инфраструктура" инж. Дончо Атанасов. Жалбата е подадена от името на Политически клуб "Екогласност", съобщи председателят на партията Емил Георгиев. Според документа, концесионерът не предприема мерки за възстановяване на нарушените от дейността си територии по източните била на Калояновите възвишения, в северните части на централните Родопи. Пропуски има в управлението на отпадъците, както и ангажиментите за рекултивацията на засегнатите площи, което поставя под риск опазването на естествените природни ресурси.

От "Екогласност" алармират за сериозно превишение на нормите за запрашаване при работа и превозване на добитите материали. Не се спазва изискването за редовно измиване на пътищата, където се движи тежката строителна техника, пише в жалбата. Шосетата са покрити с разливи от гориво и смазочни течности. Камионите създават сериозни предпоставки за катастрофи заради неспазване на правилата за движение, липсва маркировка, а шофьорите трябва да внимават и за изсипаните на платното отпадъци. В жалбата се настоява за проверка на нормите за замърсяване на въздуха и почвите, за нивото на шума вследствие на взривните дейности, както и за задълженията на концесионера за разделно събиране на отпадъците и рекултивация на засегнатите участъци. Георгиев сезира компетентните институции да проверят и дали "Холсим" спазва границите на територията на концесията, дадена съгласно сключения през 2001 г. договор. На протеста в събота той показа снимки, направени от дрон, според които фирмата извършва дейност извън договорените площи.

"Заставаме зад хората, защото искат да защитят природата и здравето си", каза Георгиев. Според протестиращите, реално концесията може да бъде спряна и веднага, заради направените нарушения на концесионния договор. Преди време от "Холсим" обявиха, че инвестиционното им намерение не е за нова кариера, а за рекултивация на съществуващата. Предвижда се да бъдат оформени терасите, за да започне засипването им с хумус и след това да се пристъпи към залесяване.

Според местните, всяко разширение на площта ще доведе до екокатастрофа. В отговор на протеста концесионерът предложи да бъде сформиран Обществен консултативен съвет като орган за засилване на сътрудничеството с местната общност. Целта е населението да бъде подробно информирано за изпълнението на договора и намеренията на фирмата. В него трябва да участват представители на селото, община "Родопи" и кметът на Белащица. Въпреки заявените намерения, от "Холсим" не изпратиха никого за среща с хората в събота.

"Кариерата съществува от средата на 50-те години на миналия век, но беше далече от къщите. През последните десетилетия много хора се установиха в подножието на планината, а новият терен е едва на 870 метра от най-близките постройки. На фона на сегашните неуредици сме категорични, че това ще е катастрофално за всички", коментираха жители на Белащица по време на мирния протест в събота. Хората припомниха, че са се противопоставили на кариерата още преди подписването на договора с "Холсим кариерни материали" през 2001 г. Общопрактикуващият доктор Костадин Сотиров обяви, че през изминалите 20 г. има над 10 пъти увеличение на хроничните респираторни заболявания, заради високото запрашаване и изгорелите газове, а най-голям е ръстът при най-малките.

"Процентът на такива заболявания тук е два пъти над средните нива за страната. От Белащица не просто се добиват инертни материали, а се копае в здравето на децата ни", каза д-р Сотиров. Той подчерта, че дейността на концесионера е в нарушение на всички санитарни норми и поиска рекултивация на изядените части от планината още сега и незабавно спиране на добива на инертни материали.