Министерството на отбраната (МО) се е погрижило да осигури всички необходими условия за психологическия комфорт и нормална семейна среда на обучаемите български пилоти, за да могат те изцяло да се фокусират върху усвояването на самолета F-16.

Това се казва в съобщение на министерството по повод "зачестили публични спекулации и неверни внушения относно условията, при които са командировани българските пилоти за обучение в САЩ".

МО информира, че "само годишните командировъчни средства за двучленно семейство, на майор и неговата съпруга, възлизат на 63 792 долара, което превишава средния годишен доход на глава от населението в САЩ (който по официални данни за 2018 г. е 54 579 долара). Отделно от тази сума, командированите български пилоти продължават да получават пълния размер на своето месечно възнаграждение през цялото време на обучението си в Съединените американски щати, отбелязват от МО.

Българските пилоти - един майор, двама капитани и един старши лейтенант - са командировани при условията на Наредбата за дългосрочни командировки в чужбина. Доходите на военнослужещите със звание "старши лейтенант" по Наредбата са равни с тези на военнослужещите със звание "капитан". В зависимост от званието дневните командировъчни са: за капитан - 63 долара на ден, за майор - 72 долара на ден.

По този начин се формират: 1890 долара за капитан месечно; 2160 долара за майор месечно, заявяват от МО.

От министерството съобщават, че ако съпругата на военнослужещия реши да го придружи в САЩ, тогава се заплащат на военнослужещия още 432 долара на месец. В случай, че военнослужещият реши децата му да бъдат с него в САЩ, МО заплаща на военнослужещия по 216 долара месечно за всяко дете.

С какви средства разполага офицерът на място

  • Всеки месец тричленно семейство на един майор би разполагало - освен със заплатата на военнослужещия - с 2808 долара командировъчни средства.
  • За покриване на квартирни разходи един майор може да разполага с до 2376 долара, а капитан - с до 2079 долара месечно.
  • Отделно от тези суми на годишна база всеки офицер и членовете на неговото семейство получават по 1674 долара за сключване на годишни медицински застраховки.
  • Отделно от това, МО заплаща до 4050 долара от годишната учебна такса за всяко дете на военнослужещ, обучаващо се в американско училище.

Наред с всичко това Министерството на отбраната заплаща двупосочно самолетните билети на офицерите и придружаващите ги членове на техните семейства, включително и вътрешните самолетни билети при преместване от едно място за обучение в друго място за обучение.