Отново да бъдат поставени въпросите с насилие по време на интимна връзка, като не допуснем този път популистката истерия да замъгли ясните законодателни цели. Ако имаше такава уредба, жертвата можеше да потърси защита, включително с ограничителна заповед, каквато в момента приетият закон не предвижда - за това призова министърът на правосъдието Атанас Славов във връзка с жестокото нападение над 18-годишното момиче в Стара Загора. 

В законопроекта за защита от домашно насилие, който беше подготвен в министерство на правосъдието, проблемът с насилие по време на интимна връзка, която не е съжителство между две лица, беше поставен. За съжаление в два конкретни поредни парламента този въпрос беше изкаран от законопроекта и не беше приет, посочи той.

Много е важно, когато става дума за насилие, основано на пола, за домашно насилие да не използваме популистки аргументи, да не развихрим някакви истерии, свързани с джендър идеологията, а наистина да се грижим за жертвите и да се опитваме да ги защитим максимално, призова Славов

Той е готов да инициира законодателна промяна, така че в закона за защита от домашно насилие интимната връзка да бъде едно от основанията за защита, когато има извършено насилие. Така бяхме и предложили в предишния законопроект, припомни Славов, цитиран от БТА. Той посочи, че част от необходимите промени са в съдебната практика. Не е задължително на законово ниво.

Имаме утвърдена съдебна практика по тези въпроси от поне 40 години. Тя търпи корекции и тук е ролята и на самата съдебна система да е адекватна и на обществените очаквания, и на развитието на медицинската наука, и на психологията, коментира Славов.

Според него, когато имаме многобройни увреждания, макар и незастрашаващи живота пряко на жертвата, но които оставят трайни следи върху психиката, които могат да доведат до деструктивно поведение впоследствие, включително и самонаранявания, трябва да се прави комплексна оценка, каквато по този казус като че ли не е извършена.

Правосъдният министър каза, че инспекторатът на съдебната власт може да проверява срочността на делата от една страна или интегритета на магистратите, ако има съмнения за конфликт на интереси и корупция. Но Инспекторатът не може да се меси по висящо дело, а контрола относно съдържанието на делото се постига през инстанционен контрол, а не през инспекторат, каза Славов.

Той призова да не използваме конкретния случай, за да подменяме справедливото правосъдие с някакво очакване за решаване по същество в една или друга посока. За да е ефективен съдът, той трябва да е независим, заяви Славов.

Ако институциите не се задействат, Славов каза, че може да сезира ВСС. Очевидно е, че някои аспекти на разследването по случая в Стара Загора са били подценени, след като излезе информация за заплашителни съобщения, които не са били взети предвид при определяне на първоначалното искане от страна на прокуратурата и на мярката, коментира Славов.

Нека да не подменяме ролята на институциите с очаквания за решения в една или друга, призова Славов.

Междувременно промените в Закона за домашно насилие бяха обнародвани в "Държавен вестник". 

Промените влизат в сила от днес, след като бяха приети на второ четене на 21 юли. С тях Заповедта за незабавна защита на лица, жертви на домашно насилие, подлежи на незабавно изпълнение и се връчва на страните, отбелязва БНР. Тя не подлежи на обжалване и има действие до издаването на заповед за защита или до отказа на съда, освен ако съдът не посочи друг, по-дълъг срок на действие. Заповедта служебно се изпраща до районните управления, където живеят и извършителят, и пострадалият.

Правителството трябва да създаде национален съвет за превенция и защита от домашното насилие. Постоянно действащият орган ще отговаря за система, която ще събира и съхранява данни за всички обстоятелства по регистрираните случаи на домашно насилие. Както и за изграждането, и за поддръжката на националната телефонна линия за помощ на пострадали от домашно насилие.

Телефонната линия е безплатна, с национално покритие, денонощна. Изграждането ѝ трябва да стане за година. МВР ще има една година да изгради Националната информационна система за превенция и защита от педофилия.