Предлагаме коренна промяна в политиките за хората с увреждания, заяви социалният министър Бисер Петков по време на парламентарни разисквания по питане от народните представители Антон Кутев и Михаил Христов за политиката за интеграция на хората с увреждания.

Правителството за първи път извади асистентските услуги, или т.нар услуги в домашна среда, от проектно-програмно финансиране. Работна група подготвя стандарт за финансиране на тази услуга като делегирана от държавата дейност, каза Бисер Петков. Той допълни, че над 25 хиляди са ползвателите на тези услуги, а 16 хиляди са личните асистенти.

Министърът каза още, че хората с най-тежки увреждания получават добавка за чужда помощ, която е в размер на 90 лева и не е достатъчна, но за нея от бюджета на ДОО се изплащат годишно над 90 милиона лева. Той припомни, че с разработването на Закон за хората с увреждания ще се регламентира и финансова подкрепа под формата на лична помощ за хората с увреждания и техните семейства на база на социалната оценка.

Бисер Петков отчете и допълване на списъка от медицински изделия и помощни средства с нови три медицински изделия.

До 30 юни Петков трябва да представи в Народното събрание концепция за проект на Закон за социалните услуги. Решението беше гласувано след разискване в пленарната зала по искане на БСП за политиката на държавата за интеграция на хората с увреждания.

По време на дебата, министърът обясни, че средствата, отделени за хората с увреждания за тази година са в размер на близо 82 милиона лева, което е с близо 44% повече от миналата година.

По думите на Петков тази промяна вече е започнала с работата по нов закон за социални услуги и нов закон за хора с увреждания. В работните групи са включени представители на всички организации на хора с увреждания - не само национално представителните, но и представители на шестия протест на майките с увреждания, каза министърът. Петков допълни, че разчита на тяхното съдействие , както и на подкрепата на народните представители за промяна в политиките за хората с увреждания.

Министърът обърна внимание, че днешната дискусия по темата е втора за това НС, което според него показва, че има много нерешени въпроси за последната една година.

Бисер Петков увери, че проблемите на хората с увреждания са приоритетни в дневния ред на МТСП и в неговия личен дневен ред като министър.

Социалният министър отбеляза, че социалните услуги са важен инструмент за социално включване на хората с увреждания и много преди началото на мандата на това правителство е поставено като цел разработването на самостоятелен закон за тях, тъй като те в момента са уредени като част от закона за социалното подпомагане.

Той отчете, че още от началото на мандата е подновена работата на база на постигнатото до момента, но постигнатото преди това, не е срещнало подкрепата на хората с увреждания. От септември 2017 година срокът за разработване на проект на закон за социалните услуги е 15 октомври 2018. В рамките на този срок проектът ще е готов, каза Бисер Петков.

По думите на министъра ресурсът, който отделя обществото за хората с увреждания не е малък, но е недостатъчен. Целта на нормативните промени е да бъде насочен така, че хората с увреждания да чувстват подкрепа. Той припомни, че годишно МТСП изплаща интеграционни добавки за 152 милиона лева, но те не се усещат от хората, защото единичните им размери са в порядъка на 11 - 15 лева.