"Артекс" преустановява строителството на "Златен век". В момента работим по осигуряване на безопасността на обект "Златен Век", както и по отстраняване на констатираните забележки от страна на ДНСК като технологичният срок за това е до 15.04.2019 г. Това се казва в писмо до медите от фирма "Артекс".

"Преустановяваме строителството на обекта, съобразявайки се с разпореждането на Министър Председателя г-н Бойко Борисов. Конструкцията на текущото ниво е необходимо да бъде завършена с цел безопасност и защита на хората от падащи строителни материали и съоръжения при евентуални природни бедствия. Категорично заявяваме, че проектът "Златен Век" е законен, притежава действащо разрешение за строеж и законни строителни книжа.

Съдействаме на всички институции - органите на ДНСК и МРРБ - за извършване на проверки на строежа и документацията. Припомняме на цялото общество, че "АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ" АД е строително-инвестиционна компания, която е от 25 години на пазара. Името ни е синоним на качество, законност и коректност. Спазваме стриктно всички закони на Република България. Никога не сме участвали в приватизационни сделки, обществени поръчки и не сме усвоявали средства по европейски фондове", казват от фирмата.