От 16 октомври предписването и отпускането на антибиотици и антидиабетни лекарства ще става само по електронен път, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Наредбата е обнародвана в Държавен вестник.

Промените са в Наредба 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти.

Те влизат в сила от понеделник - 16 октомври.

Електронните рецепти за антибиотиците и за медикаментите за лечение на диабет ще могат да се изписват и чрез мобилното приложение eRx. Това съобщиха от пресслужбата на Министерството на здравеопазването. 

Мобилното приложение eRx е със специализирано предназначение за издаване на електронни рецепти в ситуации, при които лекарят няма достъп до компютър с медицински софтуер. Благодарение на приложението, при домашни посещения или други спешни ситуации, извън лекарския кабинет може да бъде издадена електронна рецепта, отговаряща на добрите медицински практики, приложимите закони и изискванията на Националната здравноинформационна система (НЗИС), допълниха от пресслужбата. Приложението може да бъде инсталирано безплатно на всички мобилни устройства, които лекарят използва, а за улеснение чрез самото приложение може да се осъществи лесно споделяне на номера на издадената рецепта с пациента, която в последствие да бъде изпълнена в аптеката.

Всяка електронна рецепта ще съдържа дата на отпускане, име, възраст и адрес на пациента, както и Универсален идентификационен номер (УИН) на лекаря, име и УИН на фармацевта, отпуснатите лекарствени продукти по търговско наименование и количество. В рецептата ще се съдържат и два Национални референтни номера, които ще се генерират при предписване и при отпускане на съответния лекарствен продукт. За изписване на електронната рецепта, медицинският специалист трябва да разполага с компютър, интернет връзка и специализиран медицински софтуер, каквито са и изискванията при работа с Националната здравноосигурителна каса.

НЗИС поддържа офлайн режим на работа, в който при липса на интернет събитията се запазват и изпращат отново при възстановяване на свързаността. Също така е изграден контактен център с непрекъснато работно време, към който могат да се отправят запитвания при затруднения с функционирането на НЗИС.

Мобилното приложение беше представено през март 2023 г. от "Информационно обслужване", заедно с министрите на електронното управление и на здравеопазването в служебния кабинет Георги Тодоров и д-р Асен Меджидиев. Издадената чрез приложението електронна рецепта се записва в НЗИС и става част от електронното пациентско досие.