Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която разрешава посещения на музеи на закрито, галерии и библиотеки на открито и закрито, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки.

Заповедта позволява провеждането на културни събития - концерти и други сценични прояви, на сцени на открито, с допустима заетост на местата до 30% от максималния капацитет. Условието е също да бъдат спазвани социалната дистанция и въведените противоепидемични мерки.

Допускат се и посещения на кина, като допустимата заетост на местата също е до 30% от максималния капацитет.

Извънредното положение заради COVID-19 удари тежко българската култура. А най-тежко и финансово — онези от така наречения независим сектор. Делегираният бюджет за театри, опери, сценични работници, за всички премина на директни заплащания от бюджета и заплатите им също бяха гарантирани в рамките на извънредното положение и след това.