Академик Божидар Палюшев е роден през 1941 г. Завършва ядрена физика в букурещкия университет. През 1972 г. защитава кандидатска дисертация върху "Теорията на елементарните частици" в Московския държавен университет. Дълги години работи в ядрения институт на БАН, а след това във Философския институт, в отдела по философия на науката, физиката и математиката при академик Азаря Поликаров. След демократичните промени преподава политология в юридическия факултет на Благоевградския университет и издава учебник, който е популярен и до днес в 25 български висши учебни заведения. Избран е за академик на Руската академия на науките през 1994 г. През 1995 г. се връща в БАН, в отдела по "Философия на историята" на Философския институт. Член на Международната академия по информатизациология в Ню Йорк. През 1997 г. написва първата си книга от поредицата "Физика на Бога". Понастоящем работи в най-големия икономически институт - London School of Economics, в секцията по философия на науката.

- Академик Палюшев, що за хора сме ние, българите? Как гледате на прехода, за който говорим, в който живеем и който все не свършва...

- Българите са народ както и всички народи на Земята. Но ние сме на последно място в Европа. Причината според мен е, че българите не вярват в Бога и така те имат много ниска нравствена култура. А тези от тях, които заявяват, че вярват в Бога, не са истински, а само повърхностно вярващи! Това е еквивалентно на липса на вяра.

- Какво имате предвид?

- Ето пример. Морално ли е от страна на управниците на България, въпреки че се смятат за православни, да оставят около милион българи - пенсионери и семейства с болни инвалиди, с малки пенсии, с които можеш само да умреш от глад (дори и да не си болен).

- Успяхме ли да разберем в България що е то демокрация, или я побългарихме, щото смисълът да остана само в думата, а реално демокрация да няма...

- В България очевидно няма истинска демокрация. Истинската демокрация се гради в морална социална среда. Такива качества като омраза към ближния, лъжа, егоизъм, безотговорност, липса на простителност, никакво разгневяване, честност, милосърдие и др. липсват в голяма част от българите. Причината е, че тези хора не се боят от Бога, защото не вярват в Него или вярата им е повърхностна.

- Живеете и преподавате в Лондон? Как изглежда България, но погледната от Великобритания... И как я виждате, когато стъпите на родна земя?

- Живеем в последното време на Земята! Очевидно наближава времето за Второто Пришествие на нашия Господ Иисус Христос. България не може да се оправи поради краткото време, което ни остава. Това са научни твърдения от гледна точка на новата наука "Физика на Бога"!

- Доколко географското положение на България предполага и начина на живот, който водим. Източна Европа, Балкани, периферия в Европа...Коли втора ръка, храни втора ръка... Втора ръка хора ли сме?

- В страната положението ще става все по-зле. България може да се оправи само, ако народът се обърне с искрена вяра към Бога!

- Вярата, духовната реалност може ли да бъде сведена по някакъв начин до физическата реалност, в която живеем. Колко съвместими са днес наука и религия?

- Новата наука "Физика на Бога" е качествено нов подход в научните изследвания изобщо. В нея за първи път се въвежда "хипотезата за съществуването на Бога" не като религиозна идея, а като научно обоснована хипотеза. Тази теория опровергава както материализма, така и всички видове окултни науки, които, например, защитават идеи като съществуването на извънземни, на НЛО, но без да отрича фактите, тълкувайки ги по нов алтернативен начин. Опровергава претенциите на източния езотеризъм и въобще на езотеризма като цяло за монопол над знанието ни по параявленията. И най-интересното - тази наука потвърждава по убедителен начин верността на Християнското учение, на Библейските свидетелства и на християнската религия като цяло!