Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова очаква Софийският административен съд да се произнесе дали сградата "Златен век" има валидно разрешение за строеж.

Пред журналисти в парламента тя коментира, че издаденият констативен акт за спиране на строежа е заради нарушения, които касаят подземните етажи, и неизпълнение на дейности, които са залегнали в проекта, но не са извършени, относно подвижни платформи за автомобили, които трябва да обслужват подземния паркинг. Отделно имало и съседен терен, в който се работи, но няма строителни книжа. Аврамова обясни, че има седемдневен срок, в който възложителите могат да възразят, и след това се издава заповедта за спиране на строежа.

Попитана дали след отстраняване на нарушенията строежът на "Златен век" може да продължи, регионалният министър коментира, че към момента има проверка на специализираната прокуратура, предадени са всички документи, така че те ще бъдат прегледани - от издаването на разрешението за строеж до настоящия момент на строителството. В същото време инициативният комитет е подал жалба в Софийския административен съд, така че там предстои съдебно дело и аз се надявам, че компетентните институции, които проверяват, както и антикорупционната комисия, на която също сме предали всички документи, ще излязат с решение по казуса "Златен век", добави Петя Аврамова.

Министърът посочи, че сградата има законно издадени строителни книжа и разрешение за строеж, което е влязло в сила и в годините е било удължавано.

"Спорът, който в момента стои на дневен ред - има или няма валидно разрешение за строеж, аз очаквам от Софийския административен съд да се произнесе по този въпрос", добави Аврамова.

Попитана защо по-рано ДНСК не е спряла строежа, регионалният министър обясни, че всички проверки, които са извършвани до настоящия момент от строителния контрол, са правени от регионалната дирекция. Това е първата проверка, която се прави от централната дирекция, лично арх. Несторов е участвал в нея, както на място на строежа, така и при преглед на всички строителни книжа, отбеляза Аврамова. Не мога да коментирам дали някой си е затворил очите, мога да коментирам, че това, което сега е констатирала проверката, е написано в констативния акт. Предписанието е за спиране на строежа и отстраняване на всички допуснати нарушения по време на строителството, посочи регионалният министър.