60% от новородените деца в България са извънбрачни, отчетоха от Националния статистически институт /НСИ/ на семинар на Боровец по темата "Преброяване 2021 - Резултати. Етно-демографски характеристики на населението - етническа принадлежност, вероизповедание, майчин език, религиозност".

Данните са за ражданията през 2021 г., когато са проплакали 35 000 бебета на двойки, съжителстващи без сключен граждански брак.

В същото време дългосрочна тенденция е възрастта на първото раждане да се отмества във все по-голяма възрастова група.

"Високообразованите жени по-късно стават родители и раждаемостта им е по-ниска", коментира пред БНР доц. Елица Димитрова от Института за изследване на населението и човека при Българската академия на науките по време на семинара.

Средната възраст на раждане на първо дете в страната достига 27 години, сочат още данните на НСИ. София-столица и Сливен са районите с най-висока раждаемост в България - между 10 и 11,9 на 1000 души от населението.

От 1990 година насам семейният модел с едно дете се превръща в доминиращ.

"Имаме сред жени с ромски произход и сред жени с по-ниско образование. Все още доминира в този период - 2021 г., моделът на ранната и многодетната раждаемост. Очертаваща се тенденция намаление на раждаемостта, интензивните процеси на отлагане на ражданията към по-късни възрасти, промяна също в динамиката на първите и вторите раждания, променящите се семейни модели показват, че са налице дълбинни промени в демографския режим на страната, което отразяват данните от последното преброяване", коментира доц. Димитрова.