С 20% ще бъдат увеличени заплатите на учителите от 1 януари 2019 година, съобщи министърът на образованието Красимир Вълчев след участието си в конференцията "Образование и труд - локални проблеми, глобални решения".  За целта са предвидени допълнителни 330 млн. лева.

"Нашият дългосрочен ангажимент, които е заложен и в програмата на правителството, е до 2021 г. заплатите на учителите да са двойни", подчерта Вълчев.

По-рано днес Министерството на образованието и социалните му партньори подписаха новия колективен трудов договор, който има за цел да разпише по-благоприятни условия за заетите в системата на училищното и предучилищното образование. Новите параметри на договора предвиждат стартовата заплата за учители и други педагогически специалисти, която в момента е 760 лева, да стане 920 лева. Възнаграждението за старши учителите и старши възпитателите ще бъде повишено на 955 лева, а за главен учител - 1005 лева.

Предвижда се и по-високо заплащане на директорите и заместник-директорите, както и за педагогическите специалисти, за които работата с деца не произтича от преките служебни задължения. Наставничеството на учителите също ще се заплаща с не по-малко от 60 лева месечно.

"Предвижда се и увеличение на средствата за т. нар. лекторски часове. Това са часовете, които са над минималната задължителна преподавателска норма", разясни заместник-министърът на образованието инж. Таня Михайлова, цитирана от БНТ.

Увеличението трябва да се случи на 1 януари 2019 година, но при добро изпълнение на бюджета е възможно то стане факт от началото на новата учебна година през месец септември.

Новият колективен трудов договор акцентира и върху разработването и прилагане на политики за недопускане на агресия в училище. "Промени, които са насочени към по-ясно и точно регламентиране на правата и задълженията на ученици и родители.

Предвидено е родителите при записването на учениците да се запознават с всички нормативни изисквания, а това да се уверява с техния подпис.

След това те са длъжни да спазват изискванията на съответното училище. Предвидена е и съвместна работа по осъществяване на Стратегията за възпитателната дейност. Училището никога не е бягало от втората функция, която изпълнява, а именно възпитателната работа", смята зам.-министър Михайлова.

Най-ниските педагогически заплати ще бъдат:

- Учител - 920 лв.;

- Старши учител - 955 лв.;

- Главен учител - 1005 лв.;

- Зам.-директор - 1065 лв.;

- Директор - 1140 лв.

Трудовите възнаграждения на непедагогическите специалности ще бъдат увеличавани, с оглед на синдикалното членство и придобитата квалификация, за длъжностите съответно:

- "помощник-възпитател", "помощник-готвач"- не по-малко от 105% от МРЗ;

- "готвач", "огняр", "охранител" - не-малко от 110% от МРЗ;

- "домакин", "касиер", "технически секретар", "ЗАС" - не - по-малко от 115% от МРЗ;

- "счетоводител", "главен счетоводител" и"библиотекар" и други подобни на тях длъжности - не по-малко от 125% от минималната работна заплата.

МОН и социалните партньори ще осигурят увеличение на ЕРС с 20% за 2019 г. и с 20% за 2020 г.