18 държавни университета увеличават годишните такси за обучение на студенти с от 5% до 25%, което е с 20 до 170 лева спрямо миналата година.

При 15 държавни висши училища няма промяна в размера на таксите за обучение на студенти.

Това е решил Министерски съвет, утвърждавайки таксите за приетите през учебната 2020/2021 г.

По отношение на таксите за обучение на докторанти при 10 държавни висши училища увеличението е от 5 до 65 процента (от 40 до 500 лева). При 23 държавни висши училища и Българската академия на науките няма промяна в размера на таксите за обучение на докторанти спрямо тези от учебната 2019/2020 г.

Индикативният размер на таксата за кандидатстване е в размер на 50 лева при средна такса за обучение в държавните висши училища в размер на 950 лева за учебната 2020/2021 година. В държавните висши военни училища съответно таксата за кандидатстване е в размер на 40 лева при средна такса за обучение в размер на 750 лева.

Размерът на таксата за кандидатстване в БАН и научните организации е в размер на 30 лева при средна такса за обучение на докторанти в размер на 460 лева за учебната 2020/2021 година