Двете групи привърженици на претендентите за президентския пост сякаш са гледали различни предавания. За всяка от тях предпочитаният кандидат се е представил по-убедително. Това показва, че и двамата кандидат-президенти добре са защитили позициите си.

Данните са от експресно проучване сред пълнолетното население на страната, проведено от "Сова Харис" по поръчка на Dir.bg непосредствено след дебата на 18 ноември 2021 г. Изследването е проведено сред 521 респондента, проследили излъчването, по методите на стандартизираното телефонно интервю и онлайн анкетата, с квота по пол, местоживеене и възраст.

Като цяло, можем да заключим, че дебатът беше стойностен и се отличаваше от ширещите се напоследък на българската политическа сцена чалга-култура и популизъм. Кандидатите бяха подготвени и добре аргументираха становищата си по всички теми.

Графика: Траяна Генчева, Dir.bg

В обобщение може да се каже, че се открои устойчиво съвпадение на позициите. Дори и в наглед най-голямото разминаване - в областта на външната политика, а именно принадлежността на полуостров Крим, въпросът остана открит. Анастас Герджиков засегна темата от гледна точка на международните договорености, а Румен Радев - от фактическото положение в момента.

Графика: Траяна Генчева, Dir.bg

Проф. Анастас Герджиков демонстрира своята педагогическа обиграност, като се държеше по-нападателно при поставяне на въпроси. Румен Радев отговаряше аргументирано, като показваше не само подготвеност, но и премисленост на позициите си по отделните теми. При очертаната близост на мненията не се роди алтернативна визия за президентския пост. Професорът сам влезе в поддържаща роля, в която се представяше добре, като главната роля остана за действащия в момента президент.

Графика: Траяна Генчева, Dir.bg

Резултатите показват, че дебатът не води до съществена промяна в предварителните нагласи на гласоподавателите. Вероятно дебатът ще доведе до повишаване на интереса към балотажа и респективно до повишаване на избирателната активност на 2 ноември. По-високата активност ще бъде по-изгодна за фаворита, очертан от резултатите от първия тур.

Графика: Траяна Генчева, Dir.bg

Разбира се, трябва да похвалим екипа на БНТ, който получава много добра оценка от аудиторията.

Графика: Траяна Генчева, Dir.bg