От първи януари 2021 година Великобритания официално не е част от Европейския съюз. До какви промени ще доведе това за бъдещите европейски студенти?

След Брекзит кандидатите вече придобиват статута на "чуждестранни студенти", а таксите за обучение автоматично се покачват с около 30-40% като всеки университет сам определя размера на таксата според специалността.

Студентските заеми, които Великобритания отпускаше с изключително изгодни условия вече не са широко достъпни за студенти от Европейския съюз. Разходите за обучение и престой в страната в бъдеще изцяло ще се поемат от учащите и техните семейства. Тук трябва да кажем, че британското правителство предложи компромисен вариант, от който могат да се възползват студентите от ЕС: ако те и техните семейства отговарят на определени условия, студентите от Европа могат да кандидатстват за "статут на уседналост" или "временен статут на уседналост" (settled/pre-settled status)*.

Какви предимства дават тези два типа "статут на уседналост"? Таксите за обучение се запазват на нивото на тези за местните студенти. Получава се също и право на допълнителна финансова помощ и студентско кредитиране.

За да се компенсира разликата между досегашната такса в Англия, която за 2020/2021 г. е 9250 британски паунда, и таксата за чуждестранни студенти, редица британски университети изготвят схема за допълнително финансиране чрез студентски стипендии при постигнати високи резултати. Например, ако таксата е 14 000 паунда, стипендията, за която могат да кандидатстват студентите от ЕС е 5000 паунда.

Третата важна промяна, която настъпва след Брекзит, не само за студентите от Европа, но и за всички европейски граждани, пребиваващи повече от 6 месеца на територията на Обединеното кралство, е задължителното кандидатстване за виза.

След излизането си от ЕС Великобритания вече не е част и от Европейската програма за мобилност на студенти и преподаватели "Еразъм+". Като компенсация, правителството на Борис Джонсън предложи нова програма с бюджет 100 милиона британски паунда за 2021/2022 г., която ще носи името на британския математик и криптолог Алън Тюринг. Тази програма ще позволи на студентите, които учат в британски университети, да се обучават за един семестър в друг университет в Европа или по света, с който има предварително подписан договор за академичен обмен. Към момента програмата не осигурява финансиране за студенти, които учат в европейски университети и желаят да се обучават на разменни начала в университети във Великобритания.

Всички тези промени изместват страната от позицията ѝ на най-приоритетна дестинация за висше образование, каквато бе досега за европейските студенти. Европейските страни, които с готовност ще заемат мястото на Великобритния са Германия, Австрия, Нидерландия, както и Италия и Испания. За да привлекат чуждестранни студенти, европейските университети масово въвеждат нови програми изцяло на английски език. Броят на тези програми нараства всяка година и безспорно Брекзит допринесе за ускоряването на този процес.

За българските кандидат-студенти интерес представляват и страни извън Европейския съюз, като например Япония, която предлага обучение на английски, съчетано с изучаване на японски език, както и семинари и лекции за опознаване на културата и традициите на страната. Освен това, някои университети отпускат щедри стипендии за европейските студенти.

Алтерантиви са и държавните университети в останалите държави-членки на Европейския съюз, където обучението е със символични такси, а на много места и безплатно. Например, за да се обучавате в Германия, единствено дължите административна такса в размер от 70 до 460 евро на семестър, а в Австрия таксите са от 20 евро (за класическите университети) до 370 евро (за университетите по приложни науки). Обучението в държавните университети в Дания и Швеция си остава безплатно. Таксите в университетите в Нидерландия се актуализират всяка година с 20-30 евро, като за 2021/2022 учебна година са в размер от 2143 евро. Таксите за обучение в Ирландия са 3000 евро годишно, а в Италия таксите варират в зависимост от доходите на семейството.

----------------------

* Ако семейството или техни близки роднини живеят в страната от поне 5 години, се придобива "статут на уседналост". Временен статут се придобива, ако студентите са пребивавали на територията на Великобритания по-малко от 5 години, считано преди 31 декември 2020 г. Крайния срок за кандидатстване за такъв статут е 30 юни 2021 г.

----------------------

** Информацията е предоставена от Ели Тончева - управител на консултантска агенция за образование в чужбина?