Вече 30 години тя е посветена на ранното детско развитие в семейна среда, изпълнена с любов, уважение и позитивно отношение, защото счита, че само по този начин ще имаме хармонично общество и силни лидери

"Когато работиш прозрачно и каузата ти е щастливото детство, всичко е възможно в България" - Иванка Шалапатова и екипът, с който работи във фондация "За Нашите Деца", се водят от това убеждение, формирано в продължение на 30 години с натрупването на солидна опитност и аргументи.

От самото си създаване, дейността на фондацията е фокусирана върху превенцията на изоставянето на деца. Днес социални работници на организацията си сътрудничат с родилни отделения в болници в София и в Пловдив. При сигнал, че има опасност родители да изоставят детето си, служителите на фондацията до час са на място. С пристигането си започват работа с родителите, оказват им нужната помощ и подкрепа, така че да не стигнат до решението да изоставят детето си.

"Нашата успеваемост в такива случаи е над 90%", казва г-жа Шалапатова.

Иванка Шалапатова смята, че няма да се постигне устойчива промяна за децата в риск, ако гражданските организации продължат да канят хората просто да даряват ресурси. Дарителите трябва да бъдат активни партньори в промяната. "Не е нужно те да бъдат социални специалисти, каквито сме ние, но е важно, когато са инвеститори, те да се интересуват от резултата от нашата дейност, и по този начин да бъдат наши истински партньори". Ролята на бизнеса е значима, смята г-жа Шалапатова, защото е в същата екосистема. "Не може да има успешна компания, ако няма щастливи семейства и деца".

И въпреки че през годините се направи много по отношение на социалните услуги и закрилата на децата, все още се случва периодично да ни стряскат новини за изоставени деца. Защо? Иванка Шалапатова си спомни за думите на колега от западна страна. Преди години й казал, че за жалост трябва да преживеем такива кризисни случаи, за да може да се събудим като общество.

"Знаете ли, че когато аз взех решението да отдам живота си на социалната дейност в България, имаше 38 000 деца в домове. Можем ли сега да си представим като общество тези 24-годишни млади хора, 38 000 на брой, как е започнал техният живот в тези 3 до 5 години? Дали са чували името си в тези домове?" - изтъква г-жа Шалапатова взаимосвързаните процеси. Тя повдига въпроса за семейството като ценност. Това е единственият цивилизован старт, който ние сме длъжни да дадем на всяко българско дете. "Всяко дете заслужава да бъде щастливо и всичко е възможно и в България".

Иванка Шалапатова е четвъртият герой във видео поредицата на IspireHope, стартирана от Dir.bg и "Спортс Мениджмънт България" с идеята да представят хора, които чрез личния си опит и усилия вдъхновяват другите и допринасят за положителната промяна в средата, в която живеем.

Първата окриляваща история в поредицата бе на винаги усмихнатия и изпълнен с надежда Димитър Марианов, който надскочи всякакви предразсъдъци, за да живее мечтата си. Той изпълни песента "Само ако бях" с идола си Йонислав Йотов-Тото от група "СкандаУ".

Второто видео от поредицата "Героите на InspireHope" бе за Десислава Николова - майка на две деца и служител на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". От 2015 г. досега чрез проекта си "Подари щастие" тя е събрала дарения за кувьози и съпътстваща техника за над 150 000 лева, а над 1000 жени за заченали, следвайки съветите в книгата й.

Третото видео, представено в две части, е с писателя Иво Иванов, който казва за себе си, че е просто "пощальон" - изпраща към България разтърсващите истории, на които попада, с надеждата да достигнат тези, имащи нужда от тях. За много от читателите си той е тъкмо писателят, който помага на Бялата лястовица да достигне до необходимата дестинация.