Инсултът не е болест. Той е събитие, който спира рязко траекторията на човешкия живот и я измества в друга посока, като след силен удар... Животът преди и след.

Наред със сърдечния и мозъчният удар се дължи на внезапно увреждане на кръвоснабдяването, което може да се дължи или на запушване на съд или на кръвоизлив в мозъка. Последващата увреда може да доведе до различни по тежест неврологични нарушения. Ако те отминат в рамките на 24 часа, се говори за транзиторна исхемична атака (микроинсулт), която не е инсулт, но увеличава до 7 пъти риска от появата на такъв, в половината от случаите още през първия месец.

Инсултът сам "говори" за себе си. Разпознавате ли симптомите му?

Симптомите при исхемичната атака и инсулта са еднакви. При временното нарушение на мозъчната функция се наблюдава постепенното им отслабване в рамките на час, последвано от постепенно възстановяване на неврологичния статус на организма. В този случай образното изследване на съдовата система на мозъка не показва функционално нарушение.

Международно въведения акроним, с който най-лесно се помни какво да се наблюдава и как да се действа, когато станем свидетели на резки промени в говорните и двигателни функции на човека до нас, е F.A.S.T. Освен, че трябва да се действа бързо, каквото е и смисловото значение на думата, има три основни области, които трябва да се изследват, преди да се повика Спешна помощ:

Лице (Face) - Един поглед само е достатъчно да се види промяна в симетрията на двете половини на лицето. Най-често тя се проявява в едностранно увисване ъглите на клепача и устните.

Ръце (Arms) - Ако допуснем, че човекът не е паднал и не се намира в безпомощно състояние, то той ще има изразен неврологичен дефицит в едната си ръка - мускулна слабост или затруднение в работата са най-честите симптоми. Достатъчно е да накарате човекът да вдигне и двете си ръце, за да отчетете промяната.

Говор (Speech) - Речта е друг показател, който рязко търпи нарушение. Затруднение в изговарянето на думи, фъфлене, ленив говор или отказ от такъв са алармените сигнали, които изискват спешна намеса необходимите специалисти.

Време (Time) - Времето Е всичко по принцип, но когато говорим за инсулт, то е освен живот, и качество на живота. Между 4 и 6 часа от възникване на инцидента е времевият прозорец, в който трябва да се възстанови кръвоснабдяването, за да не загинат мозъчните клетки при поразената зона, а при приложение на съвременните методи за лечение в първите 1-2 часа, пациентът може да се възстанови почти напълно.

До факторът време винаги стои достъпът до адекватна терапия

България не може да се похвали с голям напредък в терапевтирането на инсулта, както се случи при сърдечните инфаркти. Смъртността от сърдечен удар намаля драстично благодарение на добре организираните и обучени специалисти в областта на инвазивната кардиология. Сходен е пътят, който трябва да извървят и инвазивните невролози, за да свалят процента смъртност и тежка инвалидизация при исхемичния инсулт, който представлява 80% от случаите. На този етап имаме висока заявка за равномерно разположени в страната специализирани центрове за лечение на инсулта и болнични звена, в които и в момента се извършва интензивно лечение. Съвсем недостатъчни обаче.

Съвременните методи за лечение на исхемичен инсулт свързани с разтваряне на агента, който е причинил запушването или с механичното му премахване. Целта и на двете процедури е възможно най-бързо да се възстанови притокът на кръв към мозъка на пациента.

Тромболизата е лечение при което по венозен път се прилагат тромболитици, които разграждат тромба в мозъчната артерия. Лечението се прилага до 4,5 часа след възникване на исхемичния инсулт, като процента успеваемост рязко спада в края на този часови прозорец. Терапията може да бъде надеждна в условията на навременна реакция, но създава риск от кървене, тъй като активното вещество преминава през цялото кръвообращение. Методът е противопоказен при определени медицински състояния, за които ще стане дума в следваща статия, и е приложим при около 10% от общите случаи на инсулт в развитите страни.

Тромбектомия се нарича методът на интервенционално лечение, което механично премахва причинителя на съдовото запушване. Процедурата е минимално инвазивна и се извършва чрез вкарването на катетри през ръката или крака, които се движат вътресъдово до засегнатия участък. За да бъде възможно назначението на подобен метод, инсултът не трябва да е с по-дълга давност от 5-6 часа.

Рехабилитацията е следващият метод за възстановяване след преживян инсулт, който се прилага близо 18 месеца, но по правило през първите 3 месеца могат да се очакват най-добри резултати. Тъй като тежестта на неврологично засягане е различно за различните пациенти, физиотерапията и кинезитерапията се изготвят индивидуално и обикновено включват дихателна гимнастика, пасивна и активна лечебна физкултура, масаж за намаляване на спастичността на мускулите, акупунктура, електростимулация и др.

Психотерапията е друга терапевтична област, която спомага за по-бързото психично и емоционално възстановяване на пациентите, тъй като освен физически дефицити, при пациентите се наблюдават и когнитивни нарушения, съчетани с прекомерна чувствителност и склонност към депресивни епизоди. От друга страна, страхът от отминалото събитие при по-леките инсулти може да промени рутинния начин на живот и да доведе до травматизъм, свръх-тревожност и изолация.

В поредица от материали ще ви срещнем с изтъкнати специалисти в областта на профилактиката и лечението на исхемичен мозъчен инсулт, както и с рисковите фактори, превенцията и психо-емоционалната грижа.