Европейската комисия представи днес проучване за оценката на гражданите на ЕС за справедливост. Според данните, цитирани от БТА, 53 на сто от европейците заявяват, че повечето неща, които се случват в живота им, са справедливи, докато на това мнение са едва 38 на сто от българите.

В добро здраве твърдят, че са 61 на сто от българските граждани и 78 на сто от останалите в ЕС. Щастливи се чувстват 83 на сто от хората в ЕС и 62 на сто от българите.

Повече от двойна е разликата в отговорите на въпроса за усещането за равни възможности за напредък в живота - 58 на сто от хората в ЕС се чувстват на равен старт с останалите, докато в България на това мнение са едва 32 на сто. Според проучването българите поставят на водещо място необходимостта да бъдат здрави, за да напреднат в живота (73 на сто срещу 48 на сто в ЕС).

"Да познаваш правилните хора", за да постигнеш напредък, е отговорът на 22 на сто от останалите европейци и на 56 на сто от българските участници в допитването.

"Да имаш късмет" е отговорът на 21 на сто от хората в ЕС и на 60 на сто от българите.

"Да имаш политически връзки" отговарят 10 на сто от европейците и 37 на сто от българските участници.

Мнозинството българи (91 на сто) и европейци (84 на сто) заявяват, че различията в доходите са твърде големи. Мнозинството у нас и в останалата част от ЕС (81 на сто) са на мнение, че за да се промени това, правителствата трябва да вземат мерки. Във всички държави от ЕС, с изключение на Дания, над 60 на сто са съгласни, че правителствата следва да предприемат мерки, за да намалят тази разлика.

Като цяло европейците не са убедени, че правосъдието и политическите решения се прилагат по еднакъв начин в техните държави, т.е. независимо от общественото положение, богатството и връзките на хората. Повечето граждани на континента са на мнение, че неравенството в доходите е прекалено голямо и че правителствата следва да предприемат мерки за отстраняването му. По-малко от половината вярват, че равните възможности и общественото им положение са се подобрили с времето.

Основните оценки от проучването се отнасят до образованието, доходите, общественото положение. Те разглеждат също възприятието за миграцията и глобализацията. Миграцията е една от причините за увеличаването на неравенствата, се посочва в документа. Над половината от участниците в допитването са на мнение, че хората имат равни възможности, за да напреднат в живота (58 на сто). В Дания съгласни с това твърдение са 81 на сто, а в Гърция - едва 18 на сто.

Само 39 на сто вярват, че справедливостта винаги побеждава, а едва 32 на сто са съгласни, че политическите решения се прилагат по еднакъв начин за всички граждани. Хората са по-склонни да възприемат събитията като справедливи, ако са по-добре образовани, по-млади и в по-добро финансово положение, допълва ЕК.

Според над 90 на сто от участниците в допитването доброто здраве и качественото образование са съществени или важни за постигането на напредък в живота. Усилената работа и познаването на подходящите хора също се отчитат като съществени или важни от над 90 на сто. За по-маловажни се възприемат произходът от богато семейство, наличието на политически връзки, етническият произход или полът.

По-малко от половината (46 на сто) са на мнение, че възможностите за напредък в живота са по-равни, отколкото преди 30 години. Близо половината (47 на сто) от европейците са на мнение, че глобализацията е нещо добро, докато 21 на сто са на противното мнение. Според 39 на сто миграцията е нещо добро, докато за 33 на сто е лошо.