Най-младият председател в историята на българския парламент е бил само на 27 години. Това е Димитър Тончев, който е начело на 3-ото Велико народно събрание и заема поста от 22 юни 1887 г. до 3 август 1887 г., сочи справка на БТА.

След Учредителното народно събрание през 1879 г. България е имала седем Велики народни събрания и 47 Обикновени народни събрания.

1-ото Обикновено народно събрание заседава от 21 октомври 1879 г. до 24 ноември 1879 г. За негов председател е избран 36-годишният Петко Каравелов.

Второто ОНС също има млади ръководители - негови председатели са 37-годишният Петко Каравелов, 52-годишният Петко Р. Славейков и 31-годишният Никола Сукнаров. То заседава от 23 март 1880 г. до 18 декември 1880 г.

Каравелов заема поста кратко - от 23 март 1880 г. до 26 март 1880 г.,Славейков е председател от 26 март 1880 г. до 28 ноември 1880 г. , а Сукнаров застава начело от 29 ноември 1880 г. до 18 декември 1880 г.

И 3-то ОНС има млади ръководители - 36-годишният Димитър Греков, който поема най-високия пост в парламента от 42-годишния Варненски и Преславски митрополит Симеон.

Стефан Стамболов става председател на 4-то Обикновено народно събрание, когато е на 30 години. Преди него председател е Петко Каравелов, тогава на 41 години.

Млад ръководител има и следващият, 5-ти парламент,трийсетгодишният Димитър Тончев.След него на председателското място сяда и 38-годишният Захари Стоянов.

На 34 години Димитър Петков поема 6-то ОНС - от 14 декември 1892 г. до 15 декември 1892 г. 7-ото Обикновено народно събрание заседава от 15 октомври 1893 г. до 1 август 1894 г.- първи негов председател е отново Петков, тогава на 35 години.

И следващото, 8-о Обикновено народно събрание влиза в историята на България с млад председател - 35-годишният Теодор Теодоров.

Интересен факт е, че за председател на 18-ото Обикновено народно събрание е избран 62-годишният Найчо Цанов, който се отказва от длъжността, поради което през целия му мандат Народното събрание се ръководи от 38-годишния подпредседател Недялко Атанасов Мочуров.

Традицията млади хора да са начело на законодателния орган у нас във времето след 1989г. продължава настоящото - 47-мо НС. Неговият председател - Никола Минчев, избран само преди ден, е на 34 години.

Така той е най-младият председател в новата ни демократична история, но изостава в класацията по възраст спрямо депутатите, заемали този пост през миналия век.