Около 25 процента от българите, или почти всеки четвърти наш сънародник, е бил готов да съобщи за извършено престъпление или вандализъм на съответните органи, показват данни от мащабен анализ на Евростат за темата "престъпност" през 2016 г.

Средният показател за европейците, които са заявили желание да докладват на компетентните органи за видяно престъпление, криминален инцидент или вандализъм в техния регион, е около 15 на сто, отчита европейската статистика.

Все пак анализът уточнява, че готовността да се докладва за видяно престъпление, е твърде субективен показател, тъй като във Великобритания, където се отчита най-нисък дял на убийства на глава от населението, е регистриран най-висок дял от хора, готови да съобщят за възникнало престъпление.

И обратно - в Литва, където е регистриран най-висок процент на убийства - има най-нисък процент от хора, готови да съобщят за престъпление или вандализъм.

Според друг акцент от анализа, България е сред страните в ЕС със сравнително ниски разходи за правосъдие на глава от населението. Страната ни е отделяла приблизително по 50 евро на глава от населението за функционирането на съдебната система като цяло, при среден показател за ЕС от около 100 евро на глава от населението през 2016 г., отчита европейската статистика.

По-малко от нас за правосъдие отделят в Кипър, Румъния, Естония и Литва, където разходите за противодействие на престъпността варират от 25 - до 50 евро на глава от населението.

Анализът отчита и някои ключови моменти от широката палитра на престъпността, като на първо място се поставят умишлените убийства в ЕС и в частност, в България.

За отчетения период умишлените убийства у нас са били 130 на брой, което представлява по 1,7 престъпления от подобен характер на 100 000 души население, при среден показател за ЕС от 0,7 на сто.

Регистрираните кражби у нас са били около 38 хиляди /по 530 на 100 хиляди души/, а изнасилванията - около 120 на брой или по 1,6 на 100 хиляди души.