От началото на годината до края на октомври са задържани 4105 граждани на трети страни, от които 2036 - на вход и 2069 - на изход на държавната граница, без регистрация, сочат последните данни на Министерство на вътрешните работи за мигрантския натиск.

Конкретно на граница с Турция са установени 1858 души, от тях 1603 - на зелена граница. Сред задържаните от началото на годината на входа на държавната граница преобладават гражданите на Сирия - 46,6% и Афганистан - 23,2%.

За периода от 24 октомври до 30 октомври на държавната граница са задържани общо 43 граждани на трети страни, от които 20 са на входа на границата с Турция и 23 - на изхода на държавната граница, без регистрация от органите на МВР. Отчита се 57,4% намаление спрямо предходната седмица, когато са задържани общо 101 души.

През септември са задържани общо 2822 граждани на трети страни, броят им е 23,3% повече в сравнение с предходния месец - 2288 души. От общо задържаните 563 са установени на вход, 381 - на изход на държавната граница, без регистрация от органите на МВР и 1878 души са установени в незаконен престой във вътрешността на страната.

Към 30 октомври в центровете на държавната агенция за бежанците са настанени 2967 души, като капацитетът им е запълнен на 75,4%.

В домовете на дирекция "Миграция" към МВР се намират 1073 души, което е 78,4% запълване на местата в тях.