Със заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) от днес влиза в сила забрана за организирането и провеждането на пазари за всички видове домашни животни и птици. Забраната се отнася и за екзотични животни и птици, животински продукти, както и за изложби на домашни животни и птици и екзотични животни и птици на територията на цялата страна.

Мярката е във връзка с усложнената епизоотична обстановка и има превантивен характер срещу възможното разпространение на болести по животните, като Инфлуенца по птиците, Африканска чума по свинете, шарка по овцете и козите и други. Освен това действията имат и за цел намаляване на значителните икономическите загуби, които би претърпял бизнесът, съобщиха от пресцентъра на Министерство на земеделието и храните.

Заповедта на БАБХ е издадена на базата на проведени по места заседания на епизоотични комисии и е в сила до изричната ѝ отмяна.

Контролът по места ще се извършва от директорите на Областните дирекции по безопасност на храните, допълва БТА.

Пълният текст на заповедта е качен онлайн.

Вчера се проведе заседание на Координационния съвет за особено опасни болести по животните и зоонози, създаден със заповед към министъра на земеделието и храните. На него беше обсъдена епидемичната ситуация в страната, като директорът на Центъра за оценка на риска по агрохранителната верига (ЦОРХВ) д-р Койчо Коев направи кратък ретроспективен анализ на епидемичните вълни от високопатогенна инфлуенца по птиците (ВПИП) в Европа и в страната от 2016 г. досега. Той посочи, че след пика в края на май/началото на юни 2023 г., който се дължи главно на гнездящите колонии морски птици, се наблюдава прогресивен спад в броя на докладваните откривания на ВПИП до края на август т.г. От началото на септември досега се наблюдава постепенно увеличаване на случаите на ВПИП, като първите докладвани случаи през месеца са били при диви птици във Финландия, Нидерландия, Дания, Швеция, Германия. Наблюденията са, че вирусът вече се разпространява на юг и обхваща 17 европейски държави, като засяга и домашни птици в България, Полша и Румъния.

Научното становище на Центъра, около което се обединиха всички участници в заседанието, e, че се налагат спешни мерки за овладяване на инфекцията и недопускане на разширяването ѝ в страната.

По-рано тази седмица министърът на земеделието и храните Кирил Вътев обсъди на среща с европейския комисар по здравеопазване и безопасност на храните Стела Кириакиду темите за борбата с Африканската чума по свинете, хуманното отношение към животните и устойчивата употреба на продукти за растителна защита.

По темата за Африканската чума по свинете (АЧС) бяха представени предприетите в България след 2018 г. множество законодателни и оперативни мерки за превенция и управление на заболяването. Към момента в страната е налице стабилна законодателна рамка, която осигурява превенция, ранно откриване и контрол. България работи в тясна комуникация със съседните страни за създаване на единна рамка за контрол на заболяването, особено в граничните райони. Разработен е и се прилага План за контрол и предотвратяване разпространението на АЧС - стратегически документ, с които се въвежда мултидисциплинарен подход и тясно сътрудничество между всички заинтересовани страни за координираните усилия за борба с болестта.