На служителите, допуснали нарушения, ще се наложат дисциплинарни наказания по реда на Закона за държавния служител.
Сред пропуските са липса на документ от Агенцията по кадастъра, неподписани от всички участници в строителството актове, образец "15", невключени в работата на държавните приемателни комисии на представители на някои от контролните органи, липса на протокол за извършени 72-часови проби.

Проверката е заради бума на разрешения за ползване на фотоволтаични инсталации за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, който изненада ДКЕВР и наложи поскъпване на тока с 13%. Оказа се, че 8% от това увеличение се дължи на добавката за зелена енергия.

При проверката е установено, че от ДНСК през май и юни са издадени над 1330 разрешения за ползване, като от тях 524 са за фотоволтаични електроцентрали с обща инсталирана пикова мощност около 550 МW и четири са за ветроенергийни електроцентрали с обща инсталирана мощност 50 МW.

От министерството отбелязват, че е сумирана пиковата мощност, която се получава при най-благоприятни за производство на електроенергия от фотоволтаични панели климатични условия.
Номиналната мощност, която реално ще се отдаде към енергийната система и която се вписва в договорите за изкупуване, ще бъде поне с около 10 на сто по-малко - 500 МW.

По последни данни на браншовите организации към момента влезлите в експлоатация съоръжения за производство на ток от слънце са 600-650 мегавата, което означава, че около 80% са пуснати през последните два месеца.

Огромното количество присъединени мощности от слънчева енергия през последните два месеца председателят на ДКЕВР Ангел Семерджие коментира вчера така: "Това се е случило, защото цените на фотоволтаичните панели драстично са намалели, а преференциалните цени, по които се изкупува този вид енергия у нас, са останали високи, тъй като досега те се коригираха само веднъж годишно", добави шефът на ДКЕВР.
Също вчера парламентът промени Закона за енергетиката и даде възможност регулаторът да променя тези цени и по-често - "когато констатира съществено изменение на ценообразуващите елементи".

От ГЕРБ междувременно обвиниха предишните управляващи в приемането на лобистка промяна в Закона за възообновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата през 2008 година. С нея, според министър Делян Добрев, държавата се обричала да плаща милиарди допълнително на всеки един от инвеститорите във фотоволтаици за период от 25 г.