Българската браншова камара "Пътища" настоява поне 60 процента от дължимите средства по договорите за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища с Агенция "Пътна инфраструктура" да се изплатят на фирмите в рамките на тази година и останалите да се предвидят в бюджета за 2022 г. Това каза на пресконференция в БТА председателят на Управителния съвет на камарата Стефан Чайков.

Днес работниците от бранша излязоха на протест в София с искания да си получат възнагражденията.

Сумите, за които протестираме, са оценени на около 1,3 млрд. лева и те са само по договорите за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища на АПИ с фирмите от бранша, каза Чайков.

Той съобщи, че на днешното заседание на парламентарната бюджетна комисия, при второто четене на актуализацията на държавния бюджет за тази година, е било предложено с преходните и заключителните разпоредби на проектозакона да се даде разрешение АПИ да подпише с фирмите анекси към действащите договори /претенциите на финансовото и на регионалното министерства е, че стойността на тези договори е надвишена неправомерно/, с които да се узакони възлагането на дейностите по действащите договори и АПИ да се упълномощи да подпише анекси, с които разплащането на дължимите суми да се разсрочи до края на 2023 година.

Снимка: Dir.bg

Той уточни, че става дума за около 220 млн. лева, които са фактурирани от началото на годината, над 600 млн. лева - сертифицирани, но нефактурирани по различни процедурни причини и около 500 млн. лева, които са нужни за завършване на започнати обекти, за да стане републиканската пътната мрежа подходяща за експлоатация при зимния сезон и по отношение на пътната безопасност.

Снимка: Dir.bg

За бранша това предложение е неприемливо. За нас единственият работещ вариант е да се осигурят средства в държавния бюджет още в рамките на тази година, сериозна сума, много повече от тези 320 млн. лева /в сумата са включени и сто милиона лева за зимния период, предвидени в актуализацията на бюджета/ и остатъкът от средства, които ни се дължат и са признати от държавата, да ни се изплатят до края на следващата година, каза Чайков.

Фактурираните дейности са за 220 млн. лева, остатъкът, който трябва да се фактурира до края на година, за да може да се подпишат анексите, е близо 1,1 млрд. лева. Само ДДС-то, което пътностроителните фирми са задължени да внесат незабавно, е над 220 млн. лева, коментира Чайков. Това е неприемлива ситуация, ще създадем организация и ще продължим с протестните действия докато се обсъжда актуализацията на бюджета, за да можем да постигнем по-справедливо решение, заяви той.

Под въпрос е зимното поддържане на пътищата, посочиха от камарата и изтъкнаха, че има опасност от масови съкращения в бранша.