Изпълнителната агенция по горите спря работата на 23 сечища след проверки в увредени от природни бедствия гори на територията на регионалните дирекции Берковица, Благоевград, Ловеч, Велико Търново, София и Пазарджик.

Вижте снимки

Най-фрапиращите случаи за нарушения са констатирани на територията на Държавното горско стопанство в Батак, където са спрени дейностите по сеч и извоз в 10 насаждения. Проверките са извършени на случаен принцип в 45 обекта за добив на дървесина с издадени позволителни за принудителна или санитарна сеч, допълват от ИАГ.

Проверени са предписанията за извършването на сечта, извършената маркирация и извеждането на дървесината.

В част от проверените насаждения е констатирана здрава маркирана дървесина, видимо без повреди, причинени от абиотичен и биотичен фактор. Поради несъотвествие на предвидената сеч и извършеното маркиране са спрени дейностите по сеч и извоз в почти половината от проверените насаждения, като са дадени предписания за обезсилване на позволителното за сеч.

Друго нарушение, което инспекторите са открили е, че дървесината, добита от насажденията, която се намира на временните складове е годна строителна дървесина, която е сортиментирана в категория негодна и попада в асортимент "дърва".

Установена е и сеч на немаркирани дървета. За констатираните нарушения са съставени актове по Закона за горите на лицата, извършили маркирането и издали позволителните за сеч.