Изпълнителният директор на "Брикел" ЕАД Янилин Павлов заяви по Нова, че предприятието не е получавало отпадъци от фирмата, чиито контейнери бяха открити на пристанище "Варна".

""Брикел" няма нищо общо с тези боклуци, които са намерени във Варна. От 24 август 2019 година сами поискахме да бъде спряно експерименталното изгаряне на РДФ. И оттогава в "Брикел" не са постъпвали за горене каквито и да било боклуци. Ние не носим никаква отговорност за движението на такива", заяви Янилин Павлов.

Нямаме разрешение да изгаряме такива боклуци, а в момента чакаме да се произнесат разследващите органи, каза още Павлов.

По думите му, когато "Брикел" е имала разрешение за горене на РДФ, е горяла такива отпадъци и слама. И това е било продиктувано от цената на квотите за емисии парникови газове.

Янилин Павлов заяви, че няма резултати от проверката на прокуратурата и полицията. "Вчера бяха иззети документи. Оказахме пълно съдействие на разследващите органи - на прокуратурата, Икономически полиция. Случаят е свързан с контейнерите, които са открити на пристанище "Варна". Всички документи ние ги предоставихме", каза още директорът на дружеството.

На 5 февруари прокуратурата съобщи, че офисите на "Брикел" ЕАД и "Траш юнивърс" ЕООД в Гълъбово се претърсват заради откритите във Варна контейнери с италиански боклук. Претърсването и изземането се извършва под ръководството на Районната прокуратура във Варна.

Търсят се и ще бъдат иззети документи и материали, съотносими към предмета на разследването по досъдебното производство, което се води за пристигналите 127 контейнера с отпадъци от Италия, уточниха от прокуратурата.

Започна и връщането на отпадъците обратно на изпращача - "Дентиче пантелоне" от град Салерно. Транспортирането е за сметка на италианското дружество.