Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" (ДП РВД - BULATSA) постави рекорд на обслужени полети във въздушното пространство на България, съобщиха от дружеството на своята интернет страница.

На 6 август българските ръководители на полети са осигурили аеронавигационно обслужване на 3715 самолета, от които 3451 прелитащи, което е с 18 % повече от същия период за 2019 г. Това нарежда РВД на осмо място в Европа по натовареност на въздушния трафик.

За юли също е поставен рекорд с 110 947 обслужени самолета, което е с 10.98 % увеличение в сравнение с 2022 г., когато техният брой е бил 99 972 полета. Международните полети, кацнали и излетели за месеца в и от страната ни, са 10 425. Отчетено е увеличение от 799 полета или 8,30 % спрямо същия месец на миналата година.

РВД е обслужило и повече вътрешни полети. През изминалия месец те са били 3570, което с 5 % повече от юли 2022 г. Най-голямо нарастване се отчита при обслужените прелитащи въздухоплавателни средства - 96952, в сравнение с 86972 за 2022 г.

През април BULATSA започна обучение на ръководители на полети на ARMATS - доставчик на аеронавигационно обслужване на Армения. Те преминаха през едноседмичен курс със съдържание, базирано на стандартите и препоръчителни практики на Международната организация за гражданско въздухоплаване - ICAO, както и теми съгласно регламентите на Европейския съюз.