Между 150 000 и 250 000 лева обезщетение получават при пенсиониране в Ръководство "Въздушно движение" през последните пет години. Това стана ясно от отговор на министъра на транспорта Николай Събев на питане от депутата от "Демократична България" Ивайло Мирчев.

Държавното предприятие Ръководство "Въздушно движение" често е във фокуса на общественото внимание именно заради високите заплати и назначените там партийни кадри.

От предоставената справка, публикувана на сайта на парламента, се виждат обезщетенията, които са получили четирима ръководители на полети за 2017 г. Те са взели общо 979 122 лв. (по около 250 000 лв. обезщетение). Шестима души от инженерно-техническия персонал са получили 634 105 лв. общо, което прави 105 684 лв. на човек средно. Сходна е сумата и при авиодиспечерите и авиометеоролозите.

При неоперативния състав - счетоводители и шофьори - осем души са получили общо 566 181 лв., или по около 70 800 лв. Т.е. по-високите обезщетения се полагат на неколцината пенсиониращи се от най-специализирания оперативен състав на РВД.

При данните за 2021 г. се вижда известно намаление в средното обезщетение за категорията ръководители на полети. То вече е 167 316 лв. Средното обезщетение за категорията инженерно-технически персонал е 136 509 лв., на авиодиспечери и авиометеоролози е 82 488 лв., а на неоперативен състав е 49 361 лв.

Не трябва ли да има таван за обезщетенията при пенсиониране в държавни фирми и институции, пита депутатът и обещава колегата му Димитър Найденов да подготви законодателна промяна в този смисъл.

Таван на обезщетенията има за държавните служители и за хората на трудов договор - за първите е 10 заплати, за вторите - 6. В съдебната власт максимумът е 20 заплати. РВД има собствен регламент по силата на колективен трудов договор. Този регламент е в сила от 1996 г., става ясно от отговора на министър Николай Събев.

Според него, при пенсиониране служителите на РВД получават обезщетение, равно на броя отработени години в дружеството, умножен по последното брутно месечно възнаграждение. През 2006 г. дружеството все пак е въвело таван, но от отговора на министъра не става ясно какъв е той. Пише само, че се ползва коефициент между индивидуалната заплата и "базова единица, приета за предприятието".

Министърът напомня на депутатите, че РВД не ползва бюджетни средства, а се финансира изцяло от приходите от такси за предоставено аеронавигационно обслужване.