Законопроектът за ВиК-сектора, който предвижда създаване на отделен воден регулатор, ще бъде готов за обществено обсъждане през следващата седмица.

Той предвижда в една административна област да се определи един ВиК оператор, обясни министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова пред ресорната комисия в парламента, цитирамата от БНР.

Асоциациите по ВиК ще сключват договори, които няма да бъдат както досега 15 години, а ще бъдат до 30 - с ВиК оператора.

"Цените сме предложили да бъдат двукомпонентни, без това да завишава цената - едната компонента да бъде постоянна, другата компонента да бъде променлива" - заяви министър Петя Аврамова.

Предстои обявяване на обществена поръчка за разработване на регионални прединвестиционни проекти за 6 новоконсолидирани ВиК оператори - Хасково, Търговище, Велико Търново, Габрово, Софийска област и Плевен.

За финансиране на готовите разработки ще може да се кандидатства през следващия период.

Законопроектът предвижда да се намали регулаторната тежест, да се преразгледат показателите за качество, да се запази социалната поносимост на цената на ВиК услугите, но да се промени структурата им, както и да се осигурява целево финансиране на отрасъла чрез държавния бюджет, за да не се повишават драстично цените и да не се надвишава прага на социалната поносимост.