Как да имаме силна и чиста европейска индустрия? Едно от решенията е Европейският законодателен акт за промишленост с нулеви нетни емисии. Тази тема дискутираха на кръгла маса в Народното събрание по инициатива на евродепутата от Групата на Прогресивния алианс в ЕП Цветелина Пенкова и зам.- председателя на парламента Кистиан Вигенин, водещи представители на регулаторите, институциите и индустрията и представители на академичните среди. 

"Европа е водеща в иновациите и развитието на нови производства. За разлика от преди, енергийните ресурси в настоящето не са неизчерпаеми, сега трябва да се търсят дългосрочни устойчиви решения", зададе тона на дискусията евродепутатът Цветелина Пенкова. 

Тя отбеляза, че законодателството за промишленост с нулеви нетни емисии вече е в ход в Европейския парламент. "Това ще стимула откриването на работни места и реиндустриализация на ЕС", убедена е Пенкова.

Като докладчик по законодателството, Пенкова открои приоритетите, за които ще се бори. Според нея всички технологии трябва да се произвеждат в ЕС - фотоволтаици, термопомпи, батерии, електролизьори, вятърни инсталации и възобновяеми източници в морето, технологии за електроенергийните мрежи, устойчиви горива, както и ядрени технологии за производство на електроенергия. Необходимо е да се разширява списъкът при поява на нови технологии, категорична е представителката в ЕП на Групата на Прогресивния алианс. 

Тя добави, че конкурентоспособността на ЕС в конкретни сектори ще е основен приоритет при подбор на технологиите, а целта е да се подкрепят производствените процеси. 

По отношение на финансирането Пенкова каза, че не може да се разчита на държавна помощ, за да се възроди икономиката на ЕС - това би поставило в неравностойно положение държавите членки. "Ще настояваме за средства от неизползваните фондове по Механизма за възстановяване и устойчивост, от Иновационния фонд, от Европейската инвестиционна банка. Трябва да бъде привлечен частен капитал, подпомогнат от държавни гаранции", посочи работещите решения евродепутатът. 

Цветелина Пенкова открои и още сериозни и стратегически цели в процеса. Според нея са необходими сериозни инвестиции за развитие на нови умения и подготовка на работната сила, трябва да се подобрят уменията и в органите, издаващи разрешителни. Пенкова ще настоява също да се улеснят административните процедури за нови производства и технологии, както и да се намалят сроковете за издаване на разрешителни.