Край на хаотичното отчитане на парното. Етажната собственост вече сама ще определя процента отопляема сградна инсталация, а всяка абонатна станция ще има собствено досие. Тези промени в Наредбата за топлоснабдяване влизат в сила от следващия месец, предаде БНТ.

Прекратява се практиката всеки топлинен счетоводител да договаря с топлофикациите различни срокове за отчет на уредите за дялово разпределение.

С новите промени всички топлинни счетоводители са задължени да отчетат топломерите до 10 юли и да предадат изравнителните сметки до 15 юли. Освен, че се удължава срокът за засичане на топломерите с 10 дни, се променя и начинът за предаване на изравнителните сметки.

"Индивидуалните изравнителни сметки, които до момента предавахме на упълномощеното лице и той имаше ангажимента да ги раздаде на съседите си, сега всеки клиент сам, наредбата предполага, да си избере начин за доставка на изравнителната сметка, да ги предоставим чрез куриери, по електронен път и до пощенска кутия", обясни управителят на "Техем" Милена Стоянова.

Общите изравнителни сметки ще се предават на упълномощено от етажната собственост лице. Топлинните счетоводители предупредиха, че се съкращават сроковете за обжалване.

"Сега вече този срок е 31 август, като нашата оценка е, че това е в полза на коректните клиенти, които осигуряват достъп още в първите две дати , предложени от нас за отчет. Клиентите, които нямат възможност да осигуряват достъп, разбира се имат винаги решение и това са дистанционните уреди с отчитането", каза още Милена Стоянова.

Друга промяна предвижда съкооператорите сами да определят процента сградна инсталация.

"Досегашният начин трябваше да бъде предложен от топлинния счетоводител. С изменението се облекчава режима. Самата етажна собственост може да приеме какъв да бъде процентът, определя се един интервал между 20 и 40 %, без да се нуждае от предложението на топлинния счетоводител", каза Боян Паунов, зам.-изпълнителен директор на "Топлофикация-София".

Всяка абонатна станция вече ще има и собствено досие. В него надлежно ще бъдат упомената всички системи за автоматично регулиране, подмяна на дефектирали елементи, регулация, настройки и т.н., което ще доведе до възможност клиентите конкретно да контролират работата на всяко съоръжение, с цел оптимизиране на разходите за топлинна енергия, респективно сумите, които се заплащат от клиентите към "Топлофикация", поясни Боян Паунов.

Новите правила за топлоснабдяване влизат в сила на 1 октомври.