Между 100 и 270 лева повече са стрували парното и топлата вода на столичани за изминалия отоплителен сезон в сравнение с предишната зима. Това сочат данните от изравнителните сметки на клиентите на фирмата за дялово разпределение "Техем", каза нейният управител Милена Стоянова.

Така например отоплителният сезон 2018/2019 г. за клиентите на "Техем" с имоти между 50 и 70 квадратни метра е струвал 721,26 лева средно. Това е с почти 200 лева повече от средната сума за тези жилища от предходния отоплителния сезон. Тогава клиентите са платили средно 522,22 лева, посочи Стоянова.

Увеличението на цената на топлинна енергия с 16 процента миналата година, допълнено с по-дългия и студен отоплителен сезон водят до по-големите сметки.

Последният отоплителен сезон е продължил 174 дни като средната температура е била 4,4 градуса, посочи Милена Стоянова. В резултат близо 60 процента от клиентите на "Техем" са получили изравнителни сметки със суми за доплащане към "Топлофикация София". Близо 13 процента от клиентите имат да доплащат само до 10 лева, което означава че предварителните изчисления за тяхното потребление е било много точно, посочиха от фирмата.

Клиентите на фирмата в София са 180 хиляди. От тях 1588 или 0,87 процента не са осигурили достъп до отчет за уреди водомери. Тези клиенти са получили изравнителни сметки на максимална мощност, както изисква Наредбата за топлоснабдяване. В тримесечен срок тези хора могат да осигурят достъп, допълниха от фирмата.