Агенцията "Пътна инфраструктура" (АПИ) съобщи, че стартира тръжна процедура за избор на изпълнител на строителния надзор при изграждането на тунела под връх Шипка. Стойността на обществената поръчка е 6 243 600 лв. (без ДДС). Срокът за подаване на офертите е 13 април 2020 година.

От друго съобщения на АПИ разбираме, какво агенцията прави, за да укрепи надеждно тръбата за София на тунел "Витиня" на автомагистрала "Хемус".

Поръчката за строителството на тунел под връх Шипка беше открита през октомври м.г. с индикативната стойност 267,2 млн. лв. (без ДДС) и срок за изпълнение близо три и половина години. Оферти могат да се подават до 9 април 2020 година, се казва в съобщение на Пътната агенция.

Проектът включва изграждането на участък с дължина 10,5 км, от които 7,6 км са ново строителство, а 2,9 км - реконструкция на съществуващия път I-5 Габрово-Казанлък, както и 5 тунела с обща дължина 4 км. Тунелът под Шипка ще е с дължина 3,2 км. Останалите 4 тунела са по-малки - съответно 171 м, 240 м, 90 м и 290 м. Ще бъдат построени още 6 моста и 1 подлез, 12 армирани насипа, една стоманобетонова подпорна стена, една стоманобетонова укрепителна стена и др.

Съоръжението ще се намира на 1 км западно от прохода "Шипка" и на 1 км източно от връх Малуша. Северната част на тунела ще бъде в област Габрово, а южната - в област Стара Загора. Той ще бъде с две ленти за движение по 3,75 м, две водещи ивици - по 0,50 м, и два тротоара - по 0,85 м.

Предвижда се проектът "Проектиране и строителство на обект: Обход на гр. Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка" да бъде предложен за финансиране от бъдещата оперативна програма "Транспортна свързаност" (2021-2027 г.).

Тунелът ще е възлова точка при движението в посока Север-Юг и чрез него ще се осъществява преминаването през Стара планина в централната част на България. Основните транспортни направления, които ще обслужва, са Русе - Велико Търново - Шипка - Стара Загора - Свиленград (Маказа) и Оряхово - Севлиево - Шипка - Стара Загора - Свиленград (Маказа).

Проект за тунел под връх Шипка

Снимка: АПИ

Как върви ремонтът на тунела "Витиня"

Тръбата за София на тунел "Витиня" ще бъде укрепена с 55 км анкери, съобщи АПИ. Дължината на един анкер* е 12 метра и се вкарва в стените на тръбата за връзка между облицовките и скалния масив. При стартирането на ремонтните дейности в тръбата бяха открити множество пукнатини в облицовката и кухини. За запълването им, за да се заздрави съоръжението са използвани над 2500 куб. метра бетон. "Витиня" е най-дългият пътен тунел - 1195 м, и е в експлоатация от 1984 г.

На съоръжението през миналата година бяха направени множество проучвания и експертизи, въз основа на които се предприеха аварийно-възстановителни дейности, за да се приведе съоръжението в съответствие с европейската директива 2004/54/ЕО за минималните изисквания за безопасност на тунелите на Трансевропейската пътна мрежа (TEN-T), напомнят от Агенцията. Във връзка с това ще бъдат направени и три напречни връзки - две пешеходни и една пътна, които ще свързват двете тръби на тунела, които ще се използват в случай на пътен инцидент. По този начин съоръжението изцяло ще отговаря на европейските изисквания.

Изпълнителят на обекта "Автомагистрали" ЕАД работи изключително мобилизирано, посочват от Агенцията. Очаква се строителните дейности да завършат през втората половина на 2020 г. Индикативната стойност на аварийно-възстановителните работи е около 50 млн. лв. Ремонтираната тръба ще е с нова облицовка, хидроизолация, отводнителна и дренажна система, асфалтова настилка, пожароизвестяване, вентилация, видеонаблюдение, светофарна уредба, осветление и система за светлинно водене, с които се осигуряват безопасност на пътуването и възможност за бърза реакция при инцидент, каквито има в тръбата за Варна.

*Анкер е крепежен елемент от стомана, състоящ се от болт с разширяващ се елемент в края, гайка и шайба. Анкерните болтове се използват в бетон, камък или други много твърди материали и при големи натоварвания.