Министерският съвет възложи на министъра на енергетиката да възобнови действията по търсене на възможности за изграждане на АЕЦ "Белене". Изграждането трябва да е съвместно със стратегически инвеститор на пазарен принцип - без договори за задължително изкупуване на енергията, без преференциални цени, без договори за разлика, без корпоративни гаранции и/или други непазарни механизми за гарантиране на инвестицията, без предоставяне на държавна гаранция - чрез отделяне на активите и пасивите за проекта в отделно проектно дружество.

Действията са възложени на енергийния министър. Той има срок до 31 октомври т.г. края на октомври да разработи процедура за избор на стратегически инвеститор.

Очаква се министърът да организира, координира и контролира провеждането на преговори с потенциални инвеститори и производители на оборудване, се посочва в съобщението на правителствения пресцентър.

Днешният акт на правителството е изготвен във връзка с взетото на 07.06.2018 г. от Народното събрание на Република България решение за възобновяване на действията по търсенето на възможности за изграждане на АЕЦ "Белене" съвместно със стратегически инвеститор, на пазарен принцип и без предоставяне на държавна гаранция, чрез отделяне на активите и пасивите за проекта АЕЦ "Белене" в отделно проектно дружество, допълват от пресцентъра.