Европейската комисия и Европейската централна банка едновременно публикуваха своите доклади за седемте страни, които са потенциални кандидатки за еврото. Заключението в тях е, че нито една държава не е готова за членство в еврозоната.

На практика България формално покрива числовите критерии за приемане на общата валута, но европейските партньори виждат рискове в управлението и бизнес средата.

"Качеството на работа на институциите и на управлението е сравнително ниско във всички разглеждани държави с изключение на Швеция, като България, Хърватия, Румъния и Унгария се представят особено зле, а това може да породи рискове за икономическата стабилност и устойчивостта на конвергенцията", посочват европейските партньори.

ЕК подчертава, че според международните проучвания по бизнес среда България стои зле на фона на страните от еврозоната. Корупцията и бюрокрацията остават тежко бреме за фирмите у нас, а администрацията ни се нуждае от пълна промяна.