Това стана ясно на публичното заседание, на което ще бъдат отворени подадените заявления за участие в ограничената процедура за „Производство и доставка на тръби за нуждите на междусистемната газова връзка Гърция-България“.

Най-много са заявленията от Турция - три. От Индия са постъпили две заявления, от Русия – две, от България, Гърция и Германия - по едно. До 20 април трябва да се изберат пет кандидати, които отговарят на критериите за подбор, които до юни да подготвят офертите си, за да може да има избор на изпълнител в рамките на месец юни.

Реализацията на интерконектора Гърция – България е един от приоритетите в нашата управленска програма, каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова.

„Приближаваме се към това да реализираме този свой приоритет. Днес ставаме свидетели как един от приоритетите се превръща от нещо записано на книга, в реалност. Радвам се, че има толкова много кандидати в тази обществена поръчка. Разбрахме, че те са 10 на брой от различни части на света, което означава, че самата процедура отговаря на всички критерии на прозрачност“, каза министърът и изрази радостта си, че се е стигнало до този етап. „Продължаваме да вървим напред със същите темпове“, каза още Петкова.

Много ще се радвам, ако в края на българското председателство, така както сме си заложили като цел и задача, успеем с нашите партньори от „Посейдон“ да положим първата копка на този проект. Смятам, че това е напълно реалистично, допълни тя.

„Имаме разрешение за този проект, което успяхме да получим през есента на миналата година. Знаете, че е налице осигурено финансиране по съответните програми на ЕС. Имаме всички шансове този проект да бъде приключен в рамките на сроковете, които сме планирани“, каза Петкова.

Тя поясни, че този проект е изключително важен не само за България, а и за целия регион на Югоизточна Европа.

„Проект, който е част от южния газов коридор. Проект, който ще допринесе изключително много за диверсификацията на източниците и маршрутите за доставка на природен газ в целия регион, сигурността на доставките и разбира се, конкурентни цени и конкурентна икономика“, допълни Петкова.