Европейската комисия съобщи, че освобождава България временно от част от ограниченията за работата на превозвачите.

Отбелязва се, че нашата страна е поискала да получи възможност да приложи гъвкавост по отношение на времето за управление, сроковете за почивка и почивките по време на работа, за да се осигури доставката на стоки в страната в условията на епидемия.

Комисията допуска до края на май изключения, които не засягат правилата за максималната продължителност на работното време. У нас ще бъде възможно водачите на товарни автомобили временно да работят по 11 часа на ден. До пет и половина часа се увеличава максималният срок на управление, след който се изисква почивка по време на работа от 45 минути.

Водачите ще могат да ползват два последователни намалени седмични срока за почивка от поне 24 часа, ако ползват поне четири седмични срока за почивка в тези четири последователни седмици, от които поне два трябва да бъдат нормални седмични срокове за почивка. Необходимо е също обезщетението за тези два намалени седмични срока за почивка да бъде ползвано преди следващия срок за почивка.

ЕК позволява обичайната седмична почивка да се ползва от водача в превозното средство. Тази възможност ще се прилага, когато превозното средство разполага с подходящи условия за спане за всеки водач и е неподвижно.