Това показва справка в информационната система на Министерството на финансите, цитирана от БГНЕС. Проектът е на стойност 3 197 324 лв. Към момента средствата все още не са усвоени.

Началото на изпълнението на проекта е на 23 юли 2012 г., а краят - 23 април 2013 г. 1 630 498 лв. е финансирането на проекта от ЕС, а 287 735 е националното финансиране на проекта,"Пайнер медиa" ООД ще заплати 1 279 091 лв.

В описанието на проекта за милиони левове за популяризиране на чалгата се посочва, че с реализирането на настоящия проект "Пайнер Медиа" ООД цели да постигне устойчив икономически растеж и запазване на лидерските си позиции в подготовката и реализирането на качествен медиен и музикален продукт не само на родния, но и на международните пазари, в които телевизия "Планета" се излъчва.
"Чрез повишаване качеството на предлагания продукт "Пайнер Медиа" ООД ще съумее да привлече значителен брой нови зрители, да вдигне рейтинга си, като това ще доведе до увеличаване на приходите от реклама", пише още в проекта.

Проектът ще доведе и до разкриването на нови работни места и ще допринесе за развиването на българската икономика, се посочва още в описанието. Дейностите, които медията ще извърши по реализирането на проекта, са създаване на екип за управление; подготовка и провеждане на процедури за избор на външни фирми изпълнители на доставки и услуги; поръчка и доставка на оборудването, тестване и въвеждане в експлоатация, провеждане на обучение на техническите специалисти; поръчка и доставка на материалите за визуализация; подбор и разкриване на нови работни места; мониторинг и оценка на проекта; изготвяне на одиторски доклад за изпълнение на дейностите по проекта.

Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" е дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в МИЕТ.

Проектът на "Пайнер Медиа" ООД е одобрен за финансиране по процедура 2.1.11 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия", обясниха по-късно от МИЕТ за договора за безвъзмездна финансова помощ между ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" в министерството и "Пайнер Медиа" ООД. Процедурата е открита на 30 декември 2010 г.

"Пайнер Медиа" преминала успешно всички етапи на оценка и е в списъка с резервни проекти. След отказ за сключване на договор от фирми, включени в основния списък с одобрени проекти, по процедура Управляващият орган е длъжен да покани фирми от резервния списък по реда на тяхното класиране, сред които е и "Пайнер Медиа" ООД", обясняват от МИЕТ.

Проектът предвижда доставка на оборудване и материали за визуализация, тестване и въвеждане в експлоатация на новозакупеното оборудване, провеждане на обучение на техническите специалисти за работа с новозакупеното оборудване и други дейности,свързани с управлението на проекта.

Анкета: Какво е отношението Ви към финансирането на поп фолка от ЕС?