Решението беше взето с 15 гласа "за", два "против" на депутатите от "Коалиция за България" и два гласа "въздържал се" от ДПС, предаде БТА.
В мотивите на вносителите на проекторешението - Менда Стоянова и Искра Фидосова от ГЕРБ, се посочва, че Неновски е избран в нарушение на сроковете. Той е избран предсрочно на мястото на Цветан Манчев, чийто мандат изтича на 22 октомври.
Въпреки, че изборът на Неновски е сходен с преизбирането на управителя на Българската народна банка Иван Искров, чийто следващ мандат трябва да започне на 10 октомври, Искров трябва да запази поста си, смята Менда Стоянова. Според нея решението на 40-тото Народно събрание от 29 май тази година, с което се преизбира Искров за втори 6-годишен мандат може да се счита за целесъобразно, тъй като по този начин се е предотвратило евентуално забавяне на избора на управител на БНБ, заради смяната на двете правителства.
В Закона за БНБ е записано, че нови членове на Управителния съвет на централната банка се избират не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2 месеца преди изтичането на мандата на действащите. Ако НС гласува отмяната на назначението на Неновски, Искров ще има 7 дни да предложи своя кандидатура за поста. Не е изключено Искров отново да предложи Неновски, отбелязва БГНЕС.
Бюджетната комисия одобри проекторешение за възлагане на Сметната палата да извърши два одита. Единият е одит за финансовото управление на бюджета и имуществото на Министерския съвет за периода от 1 януари 2008 г. до 1 юли 2009 г. Другият е одит на изпълнението на политика "Определяне на национални приоритети и координация на политиките", на програма "Национален компенсационен жилищен фонд" и на програма "Администрация" от централния бюджет на Министерския съвет за периода от 1 януари до 31 юли 2009 г. Предвижда се одитите да бъдат изготвени до 30 октомври и внесени в парламента до 30 ноември т.г.